CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Kiến nghị - Đường dây nóng

Công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

08:30 07/12/2020

Thực hiện công văn số 1015/UBND-KTN ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang.

Qua thông tin cung cấp số điện thoại đường dây nóng của Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố.

Để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT công bố số điện thoại, hộp thư điện tử để tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tình trạng ngư dân sử dụng xung điện, ngư cụ cấm, chất nổ, chất độc để khai thác thủy sản; việc khai thác, buôn bán, tiêu thụ các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn.

Danh sách đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin trong lĩnh vực thủy sản:

STT

TÊN

ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Ông Trần Thanh Hiệp

Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang

0919 116 522

tthiep02@angiang.gov.vn

2

Ông Trần Phùng Hoàng Tuấn

Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản An Giang

0918 499 962

tphtuan@angiang.gov.vn

3

Ông Phạm Văn Tiến

Phó Trưởng Phòng Kinh tế thành phố Long Xuyên

0903 306 433

pvtienlx@gmail.com

4

Ông Nguyễn Hữu Hồng

Phó Trưởng Phòng Kinh tế thành phố Châu Đốc

0907 897 272

hongphuc1968@gmail.com

5

Ông Bùi Thái Hoàng

Trưởng Phòng Kinh tế thị xã Tân Châu

0918 351 303

bthoang@angiang.gov.vn

6

Ông Lâm Hoàng Dữ

Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thoại Sơn

0939 449 988

lamhoangdu77@gmail.com

7

Ông Lưu Minh Tuấn

Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chợ Mới

0918 065 253

lmtuan.lxag79@gmail.com

8

Ông Nguyễn Đăng Khoa

Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Tân

0913 265 352

ndkhoa@angiang.gov.vn

9

Ông Huỳnh Ngọc Vỵ

Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Châu Phú

0939 989 495

hnvy@angiang.gov.vn

10

Ông Đoàn Đức Dịnh

Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Châu Thành

0902 811 776

ducdinha1@gmail.com

11

Ông Trịnh Văn Mãi

Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tịnh Biên

0978 200 030

trinhmainv@gmail.com

12

Ông Lý Văn Chính

Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tri Tôn

0913 042 442

lvching24@gmail.com

13

Ông Phạm Thành Tâm

Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện An Phú

0918 760 541

pttamanphu@gmail.com