CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông báo

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, lĩnh vực lâm nghiệp, thủy lợi, nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang

08:50 20/03/2019

Xem thông tin chi tiết (Bấm vào và tải về)

Quyết định số 371/QĐ-UBND, ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực lâm nghiệp, lĩnh vực thủy lợi, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang