CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông báo

Công bố danh mục TTHC thay thế, bị thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực PTNT, lĩnh vực QLCL nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang

08:50 28/01/2019

Xem thông tin chi tiết (Bấm vào và tải về)

Quyết định số 2961/QĐ-UBND, ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực phát triển nông thôn, lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang