CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông báo

Quyết định số: 2275/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang: Công bố Danh mục TTHC ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT

08:08 03/10/2019

Ngày 23/9/2019, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số: 2275/QĐ-UBND  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang.

Xem thông tin chi tiết (Bấm vào và tải về)