CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông báo

Quyết định số: 2257/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang: Thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” vào ngày thứ Tư hằng tuần tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các cấp

08:06 03/10/2019

Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số: 2257/QĐ-UBND  về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” vào ngày thứ tư hằng tuần tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Xem thông tin chi tiết (Bấm vào và tải về)