CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin dịch bệnh

Triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 238/TB-VPUBND, ngày 01/6/2021 về phòng chống dịch Covid-19 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

04:33 02/06/2021

Căn cứ Thông báo Kết luận số 238/TB-VPUBND ngày 28/5/2021 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi họp trực tuyến các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, huyện, thị xã, thành phố. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, Văn phòng Điều phối nông thôn mới, Quỹ Phòng chống thiên tai, Ban Quản lý dự án VnSAT tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể:

- Quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị (kể cả các Hạt, Trạm, Đội, Tổ,…) kể cả người thân trong gia đình thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang về phòng, chống dịch Covid-19 và chỉ đạo tại Thông báo số 238/TB-VPUBND ngày 28/5/2021 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang, Thông báo số 279/TB-UBND ngày 30/5/2021 của UBND tỉnh về việc khẩn trương thực hiện một số giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 516/STTTT– KHTC ngày 27/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền triển khai, sử dụng các biện pháp, giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới phòng, chống dịch Covid-19” (đính kèm các văn bản).

- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, Văn phòng Điều phối nông thôn mới, Quỹ Phòng chống thiên tai, Ban Quản lý dự án VnSAT nghiêm túc triển khai thực hiện:

+ Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm việc khai báo y tế hằng ngày đối với công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và bố trí người theo dõi, giám sát việc khai báo y tế của đơn vị, kể từ ngày 01/6/2021…, Cụ thể như sau:

* Tại Trụ Sở làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tòa nhà số 07 Lê Triệu Kiết): Giao Văn phòng Sở thực hiện đăng ký “Điểm kiểm dịch” (Điểm khai báo y tế) và phân công quản lý, sử dụng mã QR cho các phòng, đơn vị làm việc tại tòa nhà số 07 Lê Triệu Kiết. Thực hiện việc in và dán hướng dẫn khai báo y tế bằng mã QR ở vị trí phù hợp. Đồng thời thực hiện kiểm soát vào và ra cơ quan hằng ngày đối với công chức, viên chức, người lao động và khách đến và đi thông qua mã QR khi sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế; NCOVI; Bluezone.

* Đối với các Chi cục, Trung tâm và Ban Quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng: Giao Chi cục trưởng, Giám đốc Trung tâm và Ban Quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng tổ chức thực hiện đăng ký “Điểm kiểm dịch” (Điểm khai báo y tế) và phân công cán bộ quản lý, sử dụng mã QR của cơ quan, đơn vị mình. Thực hiện việc in và dán hướng dẫn khai báo y tế bằng mã QR ở vị trí phù hợp. Đồng thời thực hiện kiểm soát vào và ra cơ quan hằng ngày đối với công chức, viên chức, người lao động và khách đến và đi thông qua mã QR khi sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế; NCOVI; Bluezone.

* Đối với các Hạt, Trạm, Đội, Tổ,…: Giao Chi cục trưởng, Giám đốc Trung tâm và Ban Quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng hướng dẫn tổ chức thực hiện mỗi Hạt, Trạm, Đội, Tổ,… đăng ký một “Điểm kiểm dịch” (Điểm khai báo y tế) và phân công cán bộ quản lý, sử dụng mã QR của cơ quan, đơn vị mình. Thực hiện việc in và dán hướng dẫn khai báo y tế bằng mã QR ở vị trí phù hợp. Đồng thời thực hiện kiểm soát vào và ra cơ quan hằng ngày đối với công chức, viên chức, người lao động và khách đến và đi thông qua mã QR khi sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế; NCOVI; Bluezone. Lưu ý: Hướng dẫn đăng ký “Điểm kiểm dịch” và quản trị điểm kiểm dịch được thực hiện theo file huong dan khai bao y te.ppt kèm theo.

+ Công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị phải gương mẫu tích cực và đi đầu trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, trường hợp chủ quan, lơ là, mất cảnh giác thực hiện không nghiêm các chỉ đạo phòng chống dịch sẽ bị xử lý nghiêm theo qui định.

+ Giao người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm kiểm soát việc khai báo y tế và tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị, địa phương mình. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện những trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 thì báo cáo cho Thủ trưởng đơn vị và cơ quan y tế địa phương để kịp thời xử lý.

+ Hạn chế tối đa việc đi công tác ngoài tỉnh, tổ chức hội nghị, hội thảo… đông người. Trường hợp, cấp bách, cần thiết khi đi công tác ngoài tỉnh phải được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (Phải xin ý kiến Giám đốc Sở, thông qua Văn phòng Sở trước khi cấp phép) và báo cáo lại cơ quan, đơn vị lịch trình chi tiết khi trở về và phải khai báo y tế.

+ Đối với việc tiếp và làm việc với khách, các đoàn công tác ngoài tỉnh có đăng ký trước hay đột xuất thì Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, Văn phòng 3 Điều phối nông thôn mới, Quỹ Phòng chống thiên tai, Ban Quản lý dự án VnSAT phải xin ý kiến Giám đốc Sở để quyết định tiếp hay không tiếp. Trường hợp phải tiếp và làm việc thì yêu cầu khách phải thực hiện cung cấp khai báo y tế trước khi đến làm việc.

+ Không được tổ chức tiệc tùng, họp mặt tại cơ quan, đơn vị; Vận động người thân trong gia đình thực hiện quy mô tối giản, áp dụng triệt để giãn cách và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định đối với các sự kiện cưới hỏi, ma chay, hiếu hỉ.

+ Tăng cường công tác họp trực tuyến trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Giao Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ và Môi trường tham mưu Lãnh đạo Sở hướng dẫn các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trong công tác họp trực tuyến.

- Giao Trung tâm Khuyến nông đăng tải: “Tài liệu giới thiệu Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới” của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, Văn phòng Điều phối nông thôn mới, Quỹ Phòng chống thiên tai, Ban Quản lý dự án VnSAT có trách nhiệm nghiên cứu, triển khai, áp dụng Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới phù hợp với cơ quan đơn vị mình.

 - Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, Văn phòng Điều phối nông thôn mới, Quỹ Phòng chống thiên tai, Ban Quản lý dự án VnSAT chịu trách nhiệm kiểm soát việc khai báo y tế và tình hình phòng, chống dich Covid-19 tại cơ quan, đơn vị, đồng thời chịu trách nhiêm trước Giám đốc Sở nếu lơ là, chủ quan khi để xảy ra việc lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Báo cáo kết quả khai báo y tế, kết quả đăng ký “Điểm kiểm dịch” quản lý, sử dụng mã QR của cơ quan, đơn vị mình về Văn phòng Sở trước 14 giờ, ngày 02/6/2021.

- Giao Văn phòng Sở là cơ quan thường trực tham mưu tổ chức triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát, việc thực hiện của các phòng, đơn vị.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ với ông Lê Hoàng Tâm – Phó Chánh văn phòng, Sở Nông nghiệp và PTNT (email: lhtam@angiang.gov.vn; SĐT: 0919.199.392) để trao đổi thêm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện đến từng công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị biết và thực hiện.

Xem chi tiết Văn bản:

- Thông báo Kết luận số 238/TB-VPUBND, ngày 01/6/2021 về phòng chống dịch Covid-19 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

- Hướng dẫn khai báo y tế

Tài liệu giới thiệu Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới