CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin dịch bệnh

An Giang: Từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải bình tĩnh, chủ động, tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch theo thẩm quyền được giao

04:32 21/05/2021

Ngày 20/5/2021, UBND tỉnh An Giang ban hành Công văn số 451/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Thông báo số 116/TB-VPCP ngày 19/5/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo tiếp tục quán triệt các mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo: Kiên trì và cương quyết thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và các quy định của pháp luật, kết thúc năm học 2020-2021 an toàn; quyết liệt thực hiện có hiệu quả việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, coi sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết.

Hết sức tránh đồng thời cả 2 khuynh hướng: (1) Lơ là, chủ quan, mất cảnh giác (nhất là khi không có dịch); (2) Hốt hoảng, hoang mang, lo lắng, mất bình tĩnh, thiếu bản lĩnh khi ứng phó dịch bệnh. Chống dịch như chống giặc; kế thừa kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm tốt có hiệu quả từ 3 đợt dịch trước.

Nhận thức đúng đắn, đầy đủ và thực hiện tốt việc kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công dịch bệnh, lấy tấn công là chính; phòng là thường xuyên, cơ bản, quyết định. Tấn công là thực hiện tốt yêu cầu 5K + vắc xin; xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng (tích cực huy động các nguồn lực để tăng năng lực xét nghiệm, bảo đảm yêu cầu xét nghiệm nhanh, chính xác, hiệu quả); tổ chức tiêm vắc xin hiệu quả và an toàn; tăng cường ứng dụng công nghệ bắt buộc trong các hoạt động truy vết, cách ly, xét nghiệm...; đẩy mạnh chuẩn bị vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm... theo phương châm 4 tại chỗ và phù hợp các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; thực hiện phân công, phân cấp, ủy quyền đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra tích cực, hiệu quả.

Trên tinh thần đó, từng địa phương phải tích cực rà soát các phương án phòng, chống dịch, nắm chắc và cập nhật tình hình, dự báo chính xác, có kế hoạch cụ thể, khả thi, chặt chẽ, bảo đảm chủ động phòng, chống dịch trong mọi tình huống. Cấp huyện phải chủ động lo cho cấp huyện, cấp xã lo cho cấp xã, ấp, tổ dân phố cũng phải tự lo cho mình; từng người dân phải có trách nhiệm với chính mình, chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và vì sức khỏe của cộng đồng, góp phần vào công cuộc phòng, chống dịch của cả hệ thống chính trị. Các ngành, các cấp, các địa phương chú trọng kêu gọi, huy động nhân dân tham gia, hợp tác, ủng hộ và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; có cơ chế, chính sách kêu gọi sự đóng góp của người dân, doanh nghiệp đối với công tác phòng, chống dịch trong việc đóng góp tài chính để mua vắc xin.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhanh chóng rút kinh nghiệm từ thực tiễn dịch bệnh tại một số doanh nghiệp, khu công nghiệp của các tỉnh/thành phố khác, khẩn trương rà soát, có phương án và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp của tỉnh.

Đồng thời căn cứ vào quy định, chủ động bám sát, nắm chắc tình hình, diễn biến dịch trên địa bàn để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, quyết định theo thẩm quyền được giao, vượt quá thẩm quyền báo cáo cấp trên trực tiếp, bảo đảm hiệu quả, đặc biệt xử lý hài hòa, hiệu quả giữa phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền kịp thời, khách quan về phòng, chống dịch bệnh, chú trọng giải thích, phân tích để nhân dân hiểu về các biện pháp phòng, chống dịch, việc tiêm vắc xin, sự cố có thể xảy ra khi tiêm vắc xin, không gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong xã hội, tăng cường thông tin theo tinh thần “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, truyền cảm hứng và tạo niềm tin cho nhân dân tự giác, hăng hái, tích cực thực hiện phòng, chống dịch.

Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang tăng cường thông tin về phòng, chống dịch bệnh, tập trung thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; trước khi quảng cáo cần có thông tin về dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là việc truyền cảm hứng, hướng dẫn cho nhân dân thực hiện yêu cầu 5K, tiêm vắc xin (5K + vắc xin).

Xuân Hiếu