CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin dịch bệnh

Triển khai Kế hoạch truyền thông chống dịch Covid-19 “Thích ứng an toàn để trở lại cuộc sống “bình thường mới”

09:05 16/09/2021

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-TBTT ngày 06/9/2021 của Tiểu ban Truyền thông thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về “Thích ứng an toàn để trở lại cuộc sống “bình thường mới”.

Tiểu ban thông tin, tuyên truyền đề nghị các cơ quan, đơn vị và cơ quan báo chí triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối với một số nội dung cụ thể sau:

1. Những vấn đề mới và các thông điệp:

- Tiếp tục truyền đi thông điệp về công tác phòng, chống dịch đang đi đúng hướng, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của nước ta; các giải pháp đồng bộ về giãn cách xã hội, điều trị đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự được người dân đồng tình.

- Truyền đi thông điệp về việc giãn cách xã hội để chuyển dần sang trạng thái “bình thường mới”; Sau giãn cách xã hội phải đạt được cái gì? Giãn cách xã hội là sự hy sinh, bởi vậy việc giãn cách xã hội phải làm triệt để và trong thời gian ngắn, đạt mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh; dứt khoát không để tình trạng giãn cách kéo dài, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân, gây bức xúc xã hội; Giãn cách đi cùng với xét nghiệm nhanh, 100% dân số thì hiệu quả chống dịch tăng gấp đôi...

- Truyền đi thông điệp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành đang quyết liệt đẩy mạnh ngoại giao vắc-xin nhằm đưa vắc-xin về nước nhiều nhất, nhanh nhất để tiêm cho nhân dân; thông tin về việc chúng ta sẽ nhận hàng chục triệu liều vắc-xin trong tháng 9/2021 và các hãng vắc-xin đang đẩy nhanh tiến độ bàn giao vắc-xin cho Việt Nam.

- Truyền đi thông điệp “Thay đổi thói quen, nâng cao ý thức phòng dịch để tiếp tục sống” đối với người dân, doanh nghiệp, cụ thể: Cuộc sống với virus SARS-CoV-2 luôn ở trong cộng đồng đòi hỏi phải điều chỉnh và giảm bớt nhiều hành vi sinh hoạt có “nguy cơ lây nhiễm cao” như tụ tập nhậu nhẹt, tụ họp đông người…

- Tuyên truyền phản ánh thực tế điều hành, chỉ đạo chống dịch tại các cấp chính quyền địa phương. Truyền thông rộng khắp về việc ứng dụng công nghệ phục vụ phòng chống dịch, kiểm soát dịch, kiểm soát cuộc sống trong khi chuyển trạng thái và phục vụ điều hành kinh tế xã hội sau dịch. Nhấn mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số không phải là giải pháp tạm thời để đối phó với dịch bệnh mà là giải pháp chiến lược lâu dài.

2. Những việc cụ thể cần triển khai:

2.1. Các cơ quan báo chí, truyền thông: Báo An Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh An Giang, Cổng Thông tin điện tử tỉnh:

- Thông tin có phân tích, lý giải kỹ về các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác phòng chống dịch, sự thấu hiểu khó khăn của doanh nghiệp, nhân dân để phấn đấu quyết liệt hơn, nỗ lực hơn, quyết tâm kiểm soát, dập dịch được sớm nhất, đem lại cuộc sống “Bình thường mới” cho nhân dân.

- Thông tin về sự nỗ lực, quyết tâm của địa phương trong việc thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch; các lực lượng tuyến đầu, các tình nguyện viên; sự hưởng ứng, đồng tình, vào cuộc, chia sẻ, thông cảm của nhân dân để thực hiện mục tiêu chống dịch và phát triển kinh tế, xã hội. Tăng cường thực hiện các bài viết, phóng sự,…chia sẻ bài học, kinh nghiệm, cách làm hay về phòng, chống dịch Covid-19 của các địa phương đã và đang kiểm soát tốt dịch bệnh.

- Thông tin về việc từng bước khôi phục và đẩy mạnh sản xuất tại các địa phương kết thúc giãn cách xã hội, đảm bảo an toàn và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Tiếp tục thông tin để người dân chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, các quy định về giãn cách, cách ly, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với diễn biến của dịch bệnh và sự nguy hiểm của dịch để tham gia phòng, chống dịch tích cực, hiệu quả; tuyên truyền về “chống dịch như chống giặc”, lấy xã, phường, thị trấn làm “pháo đài”, người dân là chiến sĩ, nhân dân vừa là trung tâm phục vụ, vừa là chủ thể thực hiện. Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân.

- Tuyên truyển, hướng dẫn thêm các kỹ năng cụ thể bảo vệ bản thân trước dịch bệnh bên cạnh các tiêu chí đã ban hành, trong đó đặc biệt chú trọng vệ sinh thường xuyên khoang mũi và họng.

- Kịp thời phản bác các thông tin trên mạng xã hội về các thảm trạng xã hội do dịch COVID-19 gây ra, không để người dân bị tác động tiêu cực; phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, sai sự thật về phòng, chống dịch COVID-19.

2.2. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo các hệ thống thông tin, truyền thông trên địa bàn như: hệ thống thông tin cơ sở (Đài truyền thanh xã, bản điện tử công cộng,…), Cổng thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội…triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh và việc triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thường xuyên truy cập, khai thác, chia sẻ thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang để phục vụ hoạt động truyền thông tại địa phương.

- Thông tin về các giải pháp của chính quyền xã, phường, thị trấn trong phòng, chống dịch (phong toả ở đâu, thời gian cụ thể, những việc người dân cần làm, được làm và các điều kiện đi kèm). Thông tin về kế hoạch hỗ trợ người dân để bảo đảm nhu cầu khám chữa bệnh (dịch COVID-19 và các bệnh khác…), nhu cầu an sinh (ăn, uống, sinh hoạt thiết yếu khác như văn hoá, thể thao…). Tiếp tục cập nhật thông tin về các biện pháp phòng, chống dịch cho người dân. Tuyên truyền các mô hình tổ chức phòng chống dịch tốt, mô hình sản xuất kinh doanh an toàn; các hoạt động hỗ trợ, thiện nguyện giúp đỡ những người, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; các tấm gương tự lực, tự cường chiến thắng hoàn cảnh khó khăn, chiến thắng dịch bệnh.

2.3. Đề nghị Sở, ban, ngành tỉnh:

Tăng cường chia sẻ thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, các chủ trương của Đảng, chính sách của Chính phủ, chỉ đạo của địa phương, các khuyến cáo, khuyến nghị của ngành Y tế và các cơ quan chức năng trên Cổng Thông tin điện tử và các tài khoản mạng xã hội của đơn vị. Phối hợp, hỗ trợ xử lý các thông tin xấu độc, tin gây hoang mang về dịch covid-19.

Thường xuyên truy cập, khai thác, chia sẻ thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang để phục vụ hoạt động truyền thông về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trên đây là nội dung Công văn triển khai thực hiện Kế hoạch truyền thông chống dịch Covid-19 “Thích ứng an toàn để trở lại cuộc sống “bình thường mới””.

Nguồn: Công văn số: 1027/TBTTTT, ngày 13/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông An Giang về việc triển khai Kế hoạch truyền thông chống dịch Covid-19 “Thích ứng an toàn để trở lại cuộc sống “bình thường mới”