CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin dịch bệnh

Mô hình Tổ covid cộng đồng trong phòng, chống dịch Covid-19

10:05 14/09/2021

Từ ngày 7/5/2021 đến ngày 11/7/2021 là đợt dịch Covid-19 xâm nhập vào tỉnh Bắc Giang với tồng số ca f0 là 5.766. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy Bắc Giang đã xác định “các xã, phường phải là pháo đài, mỗi người dân là 1 chiến sĩ trong phòng, chống dịch và Tổ Covid cộng đồng là vũ khí chiến lược, hạt nhân quan trọng để huy động sức mạnh toàn dân, quyết định chiến thắng và bảo vệ vững chắc thành quả phòng chống dịch Covid-19” . Tổ Covid cộng đồng ra đời trong hoàn cảnh đó và đã thành công trong việc huy động nhân dân tham gia công tác phòng, chống dịch.

Học tập kinh nghiệm thành công của tỉnh Bắc Giang, Sở Thông tin và Truyền thông gửi các đơn vị Mô hình hoạt động của Tổ Covid cộng đồng do Ban Dân vận Trung ương cung cấp, nội dung thông tin bao gồm:

1. Tổ COVID cộng đồng do Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường ban hành Quyết định thành lập, với số số lượng từ 03-05 người, thành phần là cán bộ, thôn, xóm, tổ dân phố, các đoàn thể, đặc biệt có sự tham gia của một số người dân có sức khỏe, nhiệt tình, tâm huyết tại các khu dân cư. Điều hành tổ là 01 đồng chí Tổ trưởng. Mỗi tổ phụ trách từ 30-50 hộ gia đình và có sự phân công danh sách hộ gia đình cụ thể.

2. Các thành viên Tổ COVID cộng đồng được tập huấn, hướng dẫn chi tiết về nhiệm vụ, các quy trình, cách thức tiến hành nhiệm vụ đảm bảo an toàn theo đúng quy định về công tác phòng, chống dịch.

3. Nhiệm vụ của Tổ COVID cộng đồng được nêu đơn giản, dễ hiểu, đễ thực hiện.

Xem chi tiết:

- Công văn số: 1016/STTTT–KHTC, ngày 12/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông An Giang về việc tuyên truyền mô hình Tổ covid cộng đồng trong phòng, chống dịch Covid-19.

- Công văn số: 348a-CV/BDVTW, ngày 06/9/2021 của Ban Dân vận Trung ương về việc giới thiệu mô hình hoạt động của Tổ COVID cộng đồng