CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin dịch bệnh

Cung cấp tài liệu tuyên truyền Thông điệp 5T – “pháo đài” chống dịch Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội”

09:10 07/09/2021

Căn cứ Công văn số 615/TTCS-TT ngày 02/9/2021 của Cục Thông tin cơ sở về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền Thông điệp 5T – “pháo đài” chống dịch Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, khó kiểm soát với nhiều ổ dịch do các biến chủng virút lây nhiễm nhanh và mạnh hơn xảy ra tại nhiều địa phương. Sở Thông tin và Truyền thông An Giang gửi các đơn vị tài liệu tuyên truyền “Thông điệp 5T – “pháo đài” chống dịch Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội” do Cục TTCS cung cấp, tài liệu gồm có:

- Bản text nêu nội dung Thông điệp 5T.

- Các bản thiết kế đồ họa (Graphic Design) về Thông điệp 5T.

Đề nghị Báo An Giang; Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Ban Biên tập cổng thông tin điện tử thành phần các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể và UBND huyện, thị, thành; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị, thành; Đài Truyền thanh huyện, thị xã; Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh huyện Châu Thành, thành phố Long Xuyên, Châu Đốc thực hiện thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: bản tin, bảng tin tại khu vực đông người, tại các tòa nhà chung cư, pa nô, áp phích…các Cổng, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông… thực hiện tuyên truyền liên tục về Thông điệp 5T để người dân biết và chủ động phòng tránh dịch (tài liệu tuyên truyền đính kèm).

Đài Truyền thanh cấp huyện hướng dẫn hệ thống Đài Truyền thanh cấp xã tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền các nội dung nêu trên.

 

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang