CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin dịch bệnh

Kế hoạch thực hiện công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang

09:10 01/09/2021

Theo Kế hoạch số: 2521/KH-BCĐ, ngày 20/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, về việc thực hiện công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang, tính đến 16 giờ ngày 19/8/2021, An Giang có 1.229 trường hợp mắc COVID-19 (trong đó có 693 trường hợp phát hiện cộng đồng, 71 trường hợp cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh, 03 trường hợp tái dương tính).
Trước khả năng dịch còn diễn biến phức tạp trên địa bàn thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch triển khai chiến lược xét nghiệm trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Xem chi tiết:  Kế hoạch số: 2521/KH-BCĐ, ngày 20/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, về việc thực hiện công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang