CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin dịch bệnh

Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với thông điệp “Cảnh giác, chủ động để bảo vệ thành quả phòng chống dịch Covid-19”

08:45 10/12/2021

Căn cứ kế hoạch số 33/KH-TBTT ngày 29/11/2021 của Tiểu ban truyền thông – Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 với thông điệp “Cảnh giác, chủ động để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch” (từ ngày 29/11 đến ngày 06/12/2021);

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo An Giang; Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Ban Biên tập cổng thông tin điện tử thành phần các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể và UBND huyện, thị, thành; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị, thành; Đài Truyền thanh huyện, thị xã; Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh huyện Châu Thành, Thoại Sơn, thành phố Long Xuyên, Châu Đốc thực hiện thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kế hoạch truyền thông phòng, chống dịch với thông điệp “Cảnh giác, chủ động để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch”, nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền sâu rộng quan điểm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để cài đặt thói quen “bình thường mới” vào tiềm thức hàng ngày của từng người, “bình thường mới” không phải là bình thường, nghĩa là tuyệt đối không được lơ là, chủ quan nhưng cũng không hoảng hốt, lo sợ, mất bình tĩnh trước diễn biến dịch bệnh.

- Tuyên truyền thống nhất nhận thức thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh phải dựa trên nguyên tắc “5K + vắc xin, thuốc + biện pháp điều trị phù hợp + công nghệ + đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác (đông – tây y, phối hợp chặt chẽ người dân với chính quyền, doanh nghiệp….); các biện pháp hành chính, an sinh xã hội và đi lại của người dân áp dụng thống nhất tương ứng với cấp độ dịch của từng vùng.

- Tuyên truyền về việc xuất hiện biến thể mới của Covid-19 (B.1.1.529 có tên là Omicron) ở nhiều nước Châu Âu để nâng cao cảnh giác cho người dân; tuyên truyền về khuyến  cáo của tổ chức Y tế thế giới không nên buông lỏng ý thức phòng, chống dịch.

- Tuyên truyền thống nhất triển khai ứng dụng PC-COVID, ứng dụng hiệu quả các giải pháp công nghệ khai báo y tế và kiểm soát đi lại giữa các địa phương để người dân di chuyển thuận lợi, không để ách tắc lưu thông hàng hoá, sản xuất, kinh doanh, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Đài Truyền thanh cấp huyện hướng dẫn hệ thống Đài Truyền thanh cấp xã tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền các nội dung nêu trên.

Xem văn bản chi tiết:

Công văn số: 1392/STTTT–KHTC, ngày 03/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông An Giang vể việc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với thông điệp “Cảnh giác, chủ động để bảo vệ thành quả phòng chống dịch Covid-19”

Kế hoạch số: 33/KH-TBTT, ngày 29/11/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19