CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin dịch bệnh

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền và triển khai các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. An Giang

09:05 07/10/2021

Căn cứ Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2021, của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, về việc Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang.

Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền và các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với các nội dung cụ thể như sau: Xem chi tiết:

Kế hoạch số: 65/KH-TBTTTT, ngày 05/10/2021 ề việc thông tin, tuyên truyền và triển khai các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19