CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin dịch bệnh

Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với thông điệp “ Phát huy trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phòng, chống dịch năm 2021”

09:45 22/12/2021

Căn cứ kế hoạch số 37/KH-TBTT ngày 13/12/2021 của Tiểu ban truyền thông – Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 với thông điệp “Phát huy trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phòng, chống dịch năm 2021” (từ ngày 15/12 đến ngày 21/12/2021);

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo An Giang; Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Ban Biên tập cổng thông tin điện tử thành phần các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể và UBND huyện, thị, thành; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị, thành; Đài Truyền thanh huyện, thị xã; Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh huyện Châu Thành, Thoại Sơn, thành phố Long Xuyên, Châu Đốc thực hiện thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kế hoạch truyền thông phòng, chống dịch với thông điệp “Phát huy trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phòng, chống dịch năm 2021”, nội dung tuyên truyền:

- Tiếp tục tuyên truyền chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tuyệt đối không lơ là, chủ quan mất cảnh giác, cũng không lo sợ, hốt hoảng, mất bình tĩnh trước dịch bệnh, đặc biệt là nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch, bảo vệ sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Thực hiện nhất quán trên toàn quốc các quy định của Nghị quyết 128, kiên trì thực hiện 3 trụ cột trong phòng chống dịch (cách ly, xét nghiệm, điều trị) và công thức 5K “5K + vắc xin, thuốc + biện pháp điều trị phù hợp + công nghệ + đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác”.

- Tuyên truyền chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc các địa phương không được ban hành các biện pháp trái quy định của Trung ương, nếu trong quá trình thực hiện thấy một số vướng mắc, không phù hợp tình hình thực tiễn thì Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phương báo cáo ngay Ban Chỉ đạo Quốc gia để xem xét bổ sung, điều chỉnh. Không để xảy ra tình trạng cục bộ, cát cứ trong thực hiện các biện pháp chống dịch.

- Tuyên truyền thống nhất triển khai ứng dụng PC-COVID, ứng dụng hiệu quả các giải pháp công nghệ khai báo y tế và kiểm soát đi lại giữa các địa phương để người dân di chuyển thuận lợi, không để ách tắc lưu thông hàng hoá, sản xuất, kinh doanh, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Đài Truyền thanh cấp huyện hướng dẫn hệ thống Đài Truyền thanh cấp xã tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền các nội dung nêu trên.

 

Xem Văn bản chi tiết:

Công văn số: 1459/STTTT–KHTC, ngày 16/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông An Giang về việc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với thông điệp “ Phát huy trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phòng, chống dịch năm 2021”