CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin dịch bệnh

Tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang

04:34 03/06/2021

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước đang diễn biến rất phức tạp, dịch bệnh bùng phát mạnh, nhanh trên diện rộng, khó kiểm soát hơn, nhất là ở các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Do vậy, để kiểm soát tốt nguy cơ xâm nhập bệnh vào địa phương và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể:

a) Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt tại Thông báo số 238/TB-VPUBND ngày 28/5/2021, Thông báo số 279/TB-UBND ngày 30/5/2021.

b) Kể từ 00 giờ ngày 02/6/2021, yêu cầu tất cả các trường hợp đi về từ vùng dịch, vùng thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (theo thông báo của Bộ Y tế) đều phải áp dụng biện pháp cách ly y tế như sau:

- Cách ly tập trung 21 ngày và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào các ngày đầu, ngày 14 và ngày 20 đối với người về từ vùng tâm dịch, vùng thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

- Cách ly tại nhà 14 ngày đối với người về từ vùng dịch, vùng thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTg.

- Đối với các trường hợp về từ ngày 16/5/2021 đến ngày 30/5/2021 (thời gian 14 ngày trước khi địa phương đầu tiên khu vực phía Nam công bố giãn cách xã hội) thì theo dõi sức khỏe tại nhà, khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc, báo ngay cho Trạm Y tế khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, mất vị giác…

Các trường hợp không chấp hành, xử phạt nghiêm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ và các quy định có liên quan.

c) Không tổ chức đón, tiếp khách (từ các tỉnh, thành phố đang có ca mắc trong cộng đồng) tại cơ quan, trụ sở làm việc; không tổ chức các cuộc họp khi không cần thiết.

d) Đối với tổ chức các tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, thôi nôi,... yêu cầu thực hiện quy mô tối giản, áp dụng triệt để giãn cách và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; đối với đám tang thực hiện nghiêm quy định 5K và không tập trung quá 30 người tại một thời điểm.

đ) Trong thời gian này, không giải quyết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi ra ngoài tỉnh (trừ trường hợp đặc biệt, phải có ý kiến đồng ý của cơ quan có thẩm quyền cùng cấp); trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Giám đốc/Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về nội dung này; chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm; đồng thời vận động người thân trong gia đình thực hiện, cài đặt phần mềm khai báo y tế (BlueZone, Vietnam Health Declaration...) đạt 100%.

e) Đăng ký, công bố mã QR Code phòng, chống dịch tại nơi ra vào trụ sở làm việc, yêu cầu thực hiện việc quét mã QR Code theo quy định, bố trí người theo dõi, giám sát tại đơn vị.

2. Tổ chức thực hiện:

a) Sở Y tế:

- Thường xuyên cập nhật và cung cấp cho Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang danh mục những “vùng dịch” trên toàn quốc để khi người dân từ vùng này đến tỉnh An Giang phải chấp hành thực hiện ngay việc cách ly tập trung, cách ly tại nhà theo quy định.

- Giao Sở Y tế khẩn trương có văn bản hướng dẫn các cơ sở y tế trong việc chuyển bệnh lên tuyến trên thuộc vùng có dịch, đảm bảo các giải pháp an toàn trong phòng chống dịch theo quy định, trước ngày 03/6/2021

- Tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm Covid-19 ngẫu nhiên trong khu Công nghiệp, cộng đồng, cơ quan, đơn vị.

- Giao Sở Y tế khẩn trương ban hành hướng dẫn “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19” trên dịa bàn tỉnh theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021.

b) Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp trong khu công nghiệp có kế hoạch tổ chức làm việc theo ca, giãn cách, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế; chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh lây lan trong doanh nghiệp; phối hợp với Sở Y tế thực hiện xét nghiệm nhanh phát hiện COVID-19 cho người lao động. Từng cụm, khu công nghiệp và từng doanh nghiệp phải chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19 với phương châm 04 tại chỗ, trong đó, chủ động chuẩn bị test nhanh kháng nguyên đảm bảo tối thiểu 20% số lượng người lao động, chuẩn bị khu cách ly tập trung và trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch.

c) Sở Giao thông vận tải khẩn trương phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Công thương và các đơn vị có liên quan ban hành văn bản hướng dẫn công tác phòng chống dịch đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa và các phương tiện vận tải khác khi đi về trong vùng có dịch. Văn bản hướng dẫn phải đảm bảo mục tiêu kép vừa đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo quy định vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thời gian ban hành chậm nhất ngày 03/6/2021

d) Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Báo An Giang tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền với thời lượng phù hợp về công tác phòng, chống dịch COVID-19; hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm việc khai báo y tế thông qua các phần mềm ứng dụng của Bộ Y tế theo quy định.

đ) Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp tăng cường kiểm soát, hướng dẫn người dân đến liên hệ công tác thực hiện nghiêm quy định 5K trong phòng, chống dịch COVID-19; đo thân nhiệt cho người dân đến liên hệ công tác; không phục vụ quá 10 người tại 1 thời điểm, không đón, tiếp khách liên hệ công tác tại cơ quan.

e) Đề nghị Huyện uỷ, Thị ủy, Thành uỷ và UBND huyện, thị xã, thành phố:

- Đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có mặt 100% tại địa phương để kịp thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quản lý khi có dịch xảy ra trên địa bàn mình phụ trách. Các trường hợp đăc biệt, phải có báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh.

- Chỉ đạo Tổ COVID-19 cộng đồng thực hiện nghiêm giám sát cách ly y tế tại nhà; kịp thời phát hiện những trường hợp không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

3. Tổ chức phân công thực hiện:

a) Phân công lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch COVID-19, như sau:

- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì, cùng với Giám đốc Công an tỉnh Đinh Văn Nơi, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Bảo Trung: theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tại thành phố Long Xuyên, Châu Đốc và thị xã Tân Châu.

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước chủ trì, cùng với Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phạm Thành Nghĩa, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Mã Lan Xuân: theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tại huyện An Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên, Phú Tân.

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư chủ trì, cùng với Giám đốc Sở Y tế Từ Quốc Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Minh Hoàng: theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tại các huyện Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn và Chợ Mới.

- Mời các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí thành viên UBND tỉnh tham gia theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trong tỉnh theo địa bàn được phân công phụ trách và lĩnh vực được phân công phụ trách.

b) Đề nghị các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng các kịch bản phòng, chống dịch COVID-19 của cơ quan, đơn vị mình, gửi về Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh trước ngày 07/6/2021; cùng Ban Chỉ đạo sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nếu có dịch xảy ra trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện.

 

Xem chi tiết Công văn:

Công văn số: 500/UBND-KGVX, ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh An Giang, về việc tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.