CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin dịch bệnh

Phú Tân: các phương tiện vận chuyển hàng hóa không đăng ký và dán Thẻ nhận diện “Luồng xanh” không được qua chốt kiểm soát dịch

10:47 30/08/2021

Theo đó, UBND huyện Phú Tân vừa có Thông báo đến các tổ chức, cá nhân có phương tiện vận tải tham gia giao thông về việc kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông qua các chốt kiểm dịch vào địa bàn huyện Phú Tân, nhằm tiếp tục duy trì giữ vững vùng xanh, đồng thời nâng cao hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Thời gian thực hiện kể từ 0 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến khi có thông báo lại.

Hiện nay trên địa bàn huyện Phú Tân có 3 chốt kiểm soát dịch đường bộ tại Bến phà Thuận Giang qua huyện Chợ Mới; phà Năng Gù qua huyện Châu Phú; Cầu số 11 huyện Phú Tân qua huyện Hồng Ngự.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, lưu thông hàng hoá đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân, các phương tiện vận chuyển hàng hóa có đăng ký và dán Thẻ nhận diện “Luồng xanh” khi qua 3 chốt kiểm soát dịch tại Bến phà Thuận Giang; Phà Năng Gù; Cầu số 11 sẽ được các lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch kiểm tra nếu đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch theo quy định sẽ cho lưu thông vào địa bàn huyện Phú Tân.

Các phương tiện vận chuyển hàng hóa không đăng ký và dán Thẻ nhận diện “Luồng xanh” không được qua chốt kiểm soát dịch tại Bến phà Thuận Giang; Phà Năng Gù; Cầu số 11. Yêu cầu tập kết hàng hóa tại chốt kiểm dịch, bốc dở hàng hóa qua phương tiện khác tại địa bàn huyện Phú Tân để vận chuyển hàng hóa đến nơi tiêu thụ hoặc về kho nơi trữ hàng hóa của tổ chức cá nhân đó.

Đài Truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân thực hiện.

Xuân Hiếu