CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin dịch bệnh

An Giang: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không được tự ý đi ra ngoài tỉnh

04:30 19/02/2021

Ngày 18/02, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Lê Văn Phước đã ký Công văn số 119/UBND-KGVX yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm, linh hoạt Chỉ thị số 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; thực hiện chiến dịch phòng, chống dịch hiệu quả cả về y tế và kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép.

Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu, không tham gia lễ hội, không tập trung đông người. Dừng, không tổ chức lễ hội, hoạt động, sự kiện có tập trung đông người không cần thiết; các hoạt động, sự kiện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, khi tổ chức chú ý giảm quy mô, giãn cách và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu, không tham gia lễ hội, không tập trung đông người, không tổ chức liên hoan, họp mặt đầu Xuân; khi đi công tác, nghỉ phép ra ngoài tỉnh phải được sự chấp thuận của Thủ trưởng đơn vị; đối với trường hợp đi đến các địa phương đang có dịch trong cộng đồng phải có văn bản xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh. Riêng đối với ngành y tế, không được tổ chức các đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh khi chưa được UBND tỉnh chấp thuận. Đồng thời thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...

Không dừng hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải kiểm soát chặt chẽ việc bảo đảm an toàn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Các khu công nghiệp tập trung, doanh nghiệp phải có phương án phòng, chống dịch phù hợp khi tiến hành hoạt động sản xuất. Thanh tra ngành Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường việc thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tạo điều kiện, không gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở lưu trú; yêu cầu người nhập cảnh thực hiện nghiêm việc khai báo y tế. Huy động các lực lượng chức năng, đoàn thể tham gia phòng, chống dịch, tăng cường việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để kịp thời phát hiện, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với các trường hợp có nguy cơ.

Thủ trưởng các đơn vị có Kế hoạch chủ động làm việc trên môi trường mạng và các hoạt động trực tuyến khi cần thiết.

Xuân Hiếu