CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Dự tính dự báo sâu bệnh

Phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá hại lúa

08:53 02/07/2017

Theo báo cáo từ Cục Bảo vệ thực vật, vụ lúa Hè Thu năm 2017, các tỉnh thành phía Nam có trên 12.000ha lúa nhiễm bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá, tập trung tại các tỉnh Đồng Tháp, Long An, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng,…. Riêng tại An Giang, giám định 30 mẫu rầy nâu có kết quả 20% số mẫu bị nhiễm virus, trong đó 16,67% nhiễm virus bệnh vàng và 3,33% nhiễm cả 2 loại virus bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá; đây là nguy cơ bệnh bùng phát gây hại thành dịch nếu không có giải pháp phòng chống kịp thời.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 5112/BNN-BVTV ngày 21/6/2017 về phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá hại lúa; để chủ động phòng chống, ngăn ngừa lây lan, bùng phát thành dịch hại rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá, bảo vệ an toàn vụ lúa Hè Thu  2017, cũng như các vụ lúa tiếp theo; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo một số công việc
 

Xem chi tiết Công văn Số: 910/SNN&PTNT-CCTT&BVTV, ngày 29/6/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang về việc phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá hại lúa.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về