CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Dự tính dự báo sâu bệnh

Dự báo sâu bệnh trên cây trồng - Từ ngày 02/8 đến 08/8/2021

08:00 02/08/2021

Tính đến ngày 02/8/2021, lúa Hè Thu trên đồng chủ yếu là giai đoạn chín: 105.000ha. Trổ bông đến ngậm sữa: 30.000 ha. Đã thu hoạch: 89.000ha, chiếm 39% diện tích, năng suất đạt 5,72 tấn/ha. 

Vụ Thu Đông 2021, toàn tỉnh đã đã xuống giống với diện tích 21.500ha đạt 13,5% kế hoạch, lúa ở giai đoạn mạ:9.500ha, đẻ nhánh:9.500ha, đòng: = 2.500 ha.

Khuyến cáo xuống giống vụ Thu Đông 2021

Khuyến cáo khung lịch thời vụ xuống giống vụ Thu Đông 2021 trong toàn tỉnh An Giang bắt đầu từ ngày 15/07 đến ngày 10/09/2021 (nhằm ngày 06 tháng 06 đến ngày 04 tháng 08 năm 2021 âm lịch):

Khuyến cáo xuống giống vụ Thu Đông 2021

Khuyến cáo khung lịch thời vụ xuống giống vụ Thu Đông 2021 trong toàn tỉnh An Giang bắt đầu từ ngày 15/7 đến ngày 10/9/2021 (nhằm ngày mùng 6 tháng 6 đến ngày mùng 4 tháng 8 âm lịch):

Lịch xuống giống né rầy:

Trên cơ sở theo dõi diễn biến rầy nâu vào đèn trong và ngoài tỉnh, tình hình thu hoạch lúa Hè Thu 2021, lịch xuống giống đồng loạt, tập trung và né rầy chia làm 02 đợt dự kiến như sau:

- Đợt 1: Xuống giống từ 25/7 đến 10/8/2021 (nhằm ngày 18 tháng 6 đến mùng 3 tháng 7 âm lịch), xuống giống tập trung ở những vùng thu hoạch Hè Thu sớm và đại trà.

- Đợt 2: Xuống giống tập trung từ 20/8 đến 02/9/2021 (nhằm ngày 13 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 âm lịch), xuống giống dứt điểm ở những vùng thu hoạch Hè Thu đại trà và muộn.

Tùy theo tình hình rầy nâu vào bẫy đèn ở từng địa phương mà có lịch xuống giống cụ thể nhưng phải tuân thủ lịch xuống giống đồng loạt, tập trung, né rầy và theo khung lịch thời vụ chung của tỉnh. Lưu ý trên cùng một tiểu vùng không để nhiều trà lúa đan xen nhau.

Các giống lúa được khuyến cáo: OM9582, Đài thơm 8, OM5451, OM7347, OM6976, OM18, Jasmine 85, OM9577, OM4900, OM380… thời gian qua được doanh nghiệp thu mua giá cao.

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang, điện thoại: 02963.854.698.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang