CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Dự tính dự báo sâu bệnh

Dự báo sâu bệnh trên cây trồng - Từ ngày 26/7 đến 31/7/2021

03:00 24/07/2021

Tính đến ngày 26/7/2021, lúa Hè Thu trên đồng chủ yếu là giai đoạn trổ đến chín: 160.000ha. Làm đòng: 9.000 ha. Đã thu hoạch: 61.000ha, chiếm 27% diện tích, năng suất đạt 5,59 tấn/ha. 

Trong tuần qua có 3 đối dịch hại xuất hiện phổ biến như cháy bìa lá, lem lép hạt và đạo ôn cổ bông.

Trên đồng đang chủ yếu giai đoạn trổ chín, để hạn chế lem lép hạt bà con cần phun thuốc phòng trừ sau khi lúa trổ đều, trường hợp trước khi trổ ruộng có bị đạo ôn lá bà con cần phun 2 lần trước trổ và sau khi trổ đều để đạt kết quả cao. Chú ý từ khi lúa trổ đến thu hoạch bà con không nên dùng các hoạt chất hec-xa-co-na-zol; fostyl-alu-mi-um; a-ce-ta-mi-drit đây là những hoạt chất lưu tồn lâu trong sản phẩm.

Khuyến cáo xuống giống vụ Thu Đông 2021

Khuyến cáo khung lịch thời vụ xuống giống vụ Thu Đông 2021 trong toàn tỉnh An Giang bắt đầu từ ngày 15/7 đến ngày 10/9/2021 (nhằm ngày mùng 6 tháng 6 đến ngày mùng 4 tháng 8 âm lịch):

Lịch xuống giống né rầy:

Trên cơ sở theo dõi diễn biến rầy nâu vào đèn trong và ngoài tỉnh, tình hình thu hoạch lúa Hè Thu 2021, lịch xuống giống đồng loạt, tập trung và né rầy chia làm 02 đợt dự kiến như sau:

- Đợt 1: Xuống giống từ 25/7 đến 10/8/2021 (nhằm ngày 18 tháng 6 đến mùng 3 tháng 7 âm lịch), xuống giống tập trung ở những vùng thu hoạch Hè Thu sớm và đại trà.

- Đợt 2: Xuống giống tập trung từ 20/8 đến 02/9/2021 (nhằm ngày 13 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 âm lịch), xuống giống dứt điểm ở những vùng thu hoạch Hè Thu đại trà và muộn.

Tùy theo tình hình rầy nâu vào bẫy đèn ở từng địa phương mà có lịch xuống giống cụ thể nhưng phải tuân thủ lịch xuống giống đồng loạt, tập trung, né rầy và theo khung lịch thời vụ chung của tỉnh. Lưu ý trên cùng một tiểu vùng không để nhiều trà lúa đan xen nhau.

Các giống lúa được khuyến cáo: OM9582, Đài thơm 8, OM5451, OM7347, OM6976, OM18, Jasmine 85, OM9577, OM4900, OM380… thời gian qua được doanh nghiệp thu mua giá cao.

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang, điện thoại: 02963.854.698.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang