CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Công báo Sở NN&PTNT An Giang

Thoại Sơn: Họp bàn về sản xuất, tiêu thụ lúa và phòng chống dịch Covid-19

09:30 07/08/2021

Huyện Thoại Sơn (An Giang) đang trong giai đoạn thu hoạch lúa Hè Thu. Tính đến ngày 06/8/2021, toàn huyện đã thu hoạch được 23.381ha, diện tích đang chuẩn bị thu hoạch là 14.707ha.

Đẻ đảm bảo tốt cho việc sản xuất và tiêu thụ lúa vụ Hè Thu 2021 trong tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện hiện nay, ngày 03/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp với UBND huyện Thoại Sơn về tình hình sản xuất, tiêu thụ lúa và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thoại Sơn. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện Sở Công Thương, lãnh đạo UBND huyện Thoại Sơn. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo UBND huyện Thoại Sơn và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 332/TB-VPUBND ngày 04/8/2021 như sau:

Về công tác vận chuyển, thu hoạch và lưu thông lúa, áp dụng nguyên tắc sản xuất xã nào thì sử dụng máy gặt đập liên hợp và nhân công thu hoạch lúa tại xã đó. Trước khi máy gặt đập liên hợp và nhân công vào thu hoạch lúa phải thực hiện xét nghiệm nhanh – chi phí xét nghiệm từ nguồn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang. Việc điều phối máy gặt đập liên hợp để đảm bảo thu hoạch lúa giữa các xã trong địa bàn cấp huyện thì giao Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định.

Đối với nhóm phương tiện vận tải thủy để thu mua lúa trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện kiểm tra xét nghiệm nhanh khi đi vào địa bàn huyện theo quy định. Kinh phí xét nghiệm dịch Covid -19 do thương lái (hoặc doanh nghiệp) tự chi trả. Khi thương lái (hoặc doanh nghiệp) trong tỉnh di chuyển để thu mua lúa trên địa bàn tỉnh thì không bị cách ly khi trở về địa phương. UBND cấp huyện lập danh sách phương tiện vận tải thủy và tài công tham gia vận chuyển lúa vụ Hè Thu 2021, gửi Sở Công Thương để Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương đăng ký tham gia luồng xanh trong vận chuyển lúa.

Về việc bốc xếp vận chuyển lúa, thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sử dụng lực lượng lao động tại địa phương. Giao UBND cấp huyện chỉ đạo các xã thành lập các tổ bốc xếp lúa, trong đó ưu tiên lực lượng làm lao động bốc xếp trên địa bàn xã tham gia vào các tổ này và tiến hành hỗ trợ kiểm tra xét nghiệm nhanh các đối tượng này nhằm hỗ trợ tốt việc thu hoạch và vận chuyển lúa trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Về công tác xử lý dịch Covid-19 tại huyện Thoại Sơn, UBND huyện thực hiện xét nghiệm nhanh đối tượng là nhân viên giao hàng, người bán tạp hóa, đối tượng có khả năng lây nhiễm cao (theo mẫu gộp – thực hiện 3 lần) để khống chế việc lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Trước mắt thực hiện tại 4 xã trên địa bàn huyện gồm: Định Thành, Vĩnh Khánh, Vĩnh Trạch và Định Mỹ.

Nguồn: Thông báo số: 332/TB-VPUBND, ngày 04/8/2021 của Văn phòng UBND ti3mnh An Giang về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư tại cuộc họp về sản xuất tiêu thụ lúa và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thoại Sơn.

 

Nguyễn Văn Hải - Trung tâm Khuyến nông An Giang