CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Công báo Sở NN&PTNT An Giang

An Giang cho phép các phương tiện vận chuyển nông sản được lưu thông trong khung giờ “giới nghiêm”

09:25 03/08/2021

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vừa yêu cầu các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển lưu thông hàng hóa nhưng đồng thời phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong thời gian thực hiện Công văn số 773/UBND-KGVX của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó nêu: “Kể từ 18 giờ cho đến 05 giờ sáng hôm sau, tất cả người dân trên địa bàn tỉnh không được phép ra đường (lưu thông trên bộ và trên sông), trừ trường hợp thật cần thiết như: cấp cứu, công vụ, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch hoặc thực hiện nhiệm vụ cấp bách theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền”, các phương tiện vận tải thủy, bộ vận chuyển hàng hóa gồm: Lúa, gạo, nếp, cá, rau, củ và trái cây được phép lưu thông trong khung giờ từ 18 giờ đến 05 giờ sáng hôm sau. Người điều khiển phương tiện vận chuyển các loại hàng hóa này phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương (theo chức năng, nhiệm vụ) thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa nói trên, định kỳ hàng tuần báo cáo UBND tỉnh để xử lý những khó khăn, vướng mắc.

Những trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh xem xét, quyết định.

Chi tiết: Công văn số: 800/UBND-KTN, ngày  30/7/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc vận chuyển hàng hóa

Xuân Hiếu