CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Công báo Sở NN&PTNT An Giang

An Giang mời gọi, kết nối để hỗ trợ người sản xuất tiêu thụ lúa nếp

11:45 29/11/2021

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang Nguyễn Sĩ Lâm cho biết, hiện nay, lúa vụ Thu Đông đã thu hoạch được 41.944 ha/161.103 ha. Ước năng suất 5,58 tấn/ha. Ước tổng sản lương cả vụ khoảng 998.838 tấn. Đến nay sản lượng đã thu hoạch và tiêu thụ 230.047 tấn, còn lại từ đây đến cuối vụ Thu Đông 768.791 tấn. Trong đó, theo thông tin nhu cầu từ các doanh nghiệp sẽ cần khoảng 400 ngàn tấn lúa, nếp các loại để đáp ứng các hợp đồng xuất khẩu.

Theo Giám đốc Nguyễn Sĩ Lâm, để chủ động hỗ trợ người dân, các hợp tác xã trong vấn đề tiêu thụ, Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương tăng cường hoạt động mời gọi, kết nối để hỗ trợ người sản xuất trong việc hình thành chuỗi liên kết – tiêu thụ trong thời gian tới.

Xem chi tiết: Công văn số: 2628 /SNNPTNT-CCTTBVTV, ngày 26/11/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang về việc nhu cầu tiêu thụ lúa, nếp vụ Thu Đông 2021 của doanh nghiệp.

Xuân Hiếu