CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

Giai đoạn 2021 -2025, An Giang sẽ chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, cây ăn trái trên 30 ngàn ha

10:47 30/08/2021

Ngày 26/8/2021, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 1994 Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang rau, màu và cây ăn trái giai đoạn 2021 – 2025.

Tổng diện tích hơn 34.081 ha. Trong đó, nhóm rau dưa các loại 7.108 ha, bao gồm: cây ớt, cây đậu bắp Nhật, đậu nành rau, bắp thu trái non và rau dưa các loại; cây màu 12.764 ha, chủ yếu: cây mè, cây bắp các loại, cây thuộc nhóm họ đậu và nhóm cây có củ, cây cao lương... ; cây ăn trái 14.209,29 ha, chủ yếu là: cây chuối, cây xoài, mít, nhãn, sầu riêng và cây có múi,…

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả nhằm mục tiêu vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất, vừa duy trì quỹ đất trồng lúa, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, tăng thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo, ổn định chính trị xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo đó, An Giang sẽ đẩy mạnh hỗ trợ nông dân về nguồn giống chất lượng, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm tăng năng suất, giảm giá thành; hỗ trợ thông tin thị trường giúp nông dân định hướng tốt trong việc chuyển đổi. Từng địa phương cũng cần rà soát, bổ sung các sản phẩm chủ lực phù hợp với điều kiện thực tế.

Khuyến khích người sản xuất ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; trọng tâm là công nghệ sau thu hoạch và chế biến sản phẩm giá trị gia tăng từ sản phẩm rau màu và cây ăn quả.

Đồng thời tăng cường sự hỗ trợ thu hút doanh nghiệp hình thành các mô hình hợp tác xã kiểu mới với sự tham gia đồng hành của doanh nghiệp tại các địa phương có tiềm năng về liên kết và tiêu thụ sản phẩm để có được sự hỗ trợ về nhân sự, tiềm lực vốn, kỹ thuật sản xuất.

Tích cực thực hiện việc thành lập mới các hợp tác xã trong khuôn khổ bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Lộc Trời về việc thành lập mới các hợp tác xã, giúp tạo vùng nguyên liệu ổn định để tổ chức sản xuất theo quy mô và tiêu chuẩn của doanh nghiệp tiêu thụ, hình thành chuỗi giá trị khép kín.

Tăng cường hoạt động mời gọi và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào các dự án sản xuất, chế biến sản phẩm nông sản theo chuỗi giá trị gắn với sản phẩm chủ lực của địa phương.

Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư bằng vốn tự có, huy động thêm vốn của các tổ chức, cá nhân, cũng như nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tổ chức nông dân.

Nguồn: Quyết định số: 1994/QĐ-UBND, ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang rau, màu và cây ăn trái giai đoạn 2021 – 2025.

Xuân Hiếu