CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

An Giang tăng cường kiểm tra mặt hàng phân bón

10:47 30/08/2021

Ngày 27/8/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định 1419/QĐ-CQLTT về Phê duyệt kế hoạch kiểm tra chuyên đề mặt hàng phân bón của Đội Quản lý thị trường số 1.

Theo đó, đối tượng kiểm tra là các tổ chức, cá nhân kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh An Giang. Ngoài ra kiểm tra đột xuất các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, xử lý tin báo, áp dụng biện pháp nghiệp vụ,... Thời gian thực hiện kể từ ngày Kế hoạch được phê duyệt đến hết ngày 10/12/2021.

Nội dung kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phân bón, thuốc BVTV; quy định về buôn bán phân bón; hàng hóa, hóa đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa; các quy định về chất lượng và lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng phân bón lưu thông trên thị trường.

Ngoài ra, Đội Quản lý thị trường còn kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết và các quy định có liên quan khác để đấu tranh phòng chống các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý,....

Đồng thời tăng cường công tác phối hợp liên ngành để tổ chức thực hiện đúng quy định, có hiệu quả các nội dung chi đạo của UBND tỉnh, Tổng Cục Quản lý thị trường về công tác kiểm tra, giám sát mặt hàng phân bón.

Thông qua công tác kiểm tra lần này, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón và kiên quyêt xử lý nghiêm các trường họp vi phạm theo quy định pháp luật; đồng thời, kết hợp tuyên truyền chính sách pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực phân bón cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh được biết và nghiêm chỉnh chấp hành.

Nguồn: Quyết định 1419/QĐ-CQLTT, ngày 27/8/2021 của  Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra chuyên đề mặt hàng phân bón của Đội Quản lý thị trường số 1.

Xuân Hiếu