CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

Châu Phú: Trình diễn kỹ thuật bón vùi phân bằng máy sạ cụm

11:40 10/04/2023

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp giúp nông dân giảm chi phí, tăng lợi nhuận và chất lượng sản phẩm lúa gạo sản xuất ra. Được sự thống nhất của Trung tâm Khuyến nông An Giang, chiều ngày 4-4, tại ấp Long Định xã Ô Long Vĩ, Trạm Khuyến nông huyện Châu Phú phối hợp Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền và Công ty TNHH TMDV Sài Gòn Kim Hồng tổ chức buổi hội thảo “Trình diễn kỹ thuật bón vùi phân bằng máy sạ cụm” để nông dân tham quan, đánh giá hiệu quả hoạt động của máy này, từ đó Trạm có cơ sở khuyến cáo đầu tư và phục vụ gieo sạ đại trà trong thời gian tới. Hơn 30 nông dân trên địa bàn xã Ô Long Vĩ và Mỹ Phú đã đến dự.

Mô hình được trình diễn trên diện tích 01 ha. Ruộng trình diễn được sạ cụm kết hợp vùi phần bằng máy sạ cụm của Công ty Sài Gòn Kim Hồng. Ruộng đối chứng cũng được thực hiện theo phương thức sạ cụm nhưng toàn bộ lượng phân được bón vãi trên mặt đất theo thời gian sinh trưởng của cây lúa (tức theo cách bón vãi, bón phun bằng bình phun mang vai hiện nay).

Phân bón sử dụng trong mô hình là phân NPK do Công ty Phân bón Bình Điền hỗ trợ, với 02 chủng loại: Đầu trâu tăng trưởng cho bón thúc 1 và bón thúc 2, và Đầu trâu chắc hạt cho bón đón đòng. Đây là 02 loại phân được sản xuất bằng công nghệ ure hóa lỏng, dành riêng cho phương thức bón phân thông qua các thiết bị cơ giới, như Drone, máy cấy, máy sạ cụm…

Tại buổi trình diễn, nông dân cùng các đơn vị tổ chức đã cùng nhau thảo luận về những ưu điểm bước đầu mô hình mang lại, cũng như một số hạn chế cần cải tiến tốt hơn.

Mô hình được thực hiện trong vụ Hè thu năm 2023 và sẽ tổ chức tổng kết đánh giá kết quả ở cuối vụ. Trong quá trình thực hiện mô hình, nông dân sẽ được Trạm Khuyến nông huyện hỗ trợ kỹ thuật và Công ty phân bón Bình Điền hỗ trợ phân bón.

Trúc Mai (Đài TT Châu Phú)