CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thủy sản

An Giang: Kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất

08:00 09/05/2018

Nhằm ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất, ngày 9/5/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động người sản xuất, kinh doanh hiểu rõ, hiểu đúng về các quy định về an toàn thực phẩm. Thống kê, rà soát và tổ chức triển khai cho tất cả các cơ sở kinh doanh thực hiện ký cam kết không sử dụng, thu mua, kinh doanh, chế biến tôm có chứa tạp chất tại địa phương.

 

Đồng thời tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và các cơ sở kinh doanh tôm có tạp chất. Tổ chức kiểm tra đánh giá điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

 

Chi cục Thuỷ sản, Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS tổ chức tuyên truyền về tác hại của việc đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có tạp chất; cách thức nhận biết tôm có tạp chất, chế tài xử phạt khi bị phát hiện về hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và kinh doanh tôm có tạp chất. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và kinh doanh tôm có tạp chất đối với các chợ đầu mối thủy hải sản kết hợp với việc đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 45 và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó tăng cường công tác phối hợp các sở, ngành và địa phương tổ chức kiểm tra liên ngành, đột xuất; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đưa tạp chất vào tôm; đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự, chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan Công an xử lý theo quy định.

 

Nguồn: CV Số: 700/SNN&PTNT-TTr

 

Xuân Hiếu