CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Chăn nuôi - Thú y

Trung tâm Khuyến nông An Giang tập huấn tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi gia cầm đảm bảo an toàn sinh học

09:11 06/09/2020

Nhằm trang bị và nâng cao kiến thức mới, kỹ thuật thực hành trong chăn nuôi gia cầm đảm bảo an toàn sinh học cho học viên làm công tác Khuyến nông cơ sở để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tiến bộ nuôi gia cầm hiệu quả cho nông dân. Từ ngày 03 – 04/9/2020 Trung tâm Khuyến nông An Giang tổ chức lớp tập huấn ToT về “tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi gia cầm đảm bảo an toàn sinh học” do Tiến sĩ Nguyễn Văn Bắc – Phó Trưởng văn phòng thường trực tại Nam Bộ - Trung tâm Khuyến nông Quốc tham gia giảng dạy.

Lớp tập huấn đã trang bị kiến thức cho cán bộ kỹ thuật và cán bộ khuyến nông viên các xã, phường về các nguy cơ và biện pháp chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học, kỹ thuật chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học và các ứng dụng một số công nghệ và tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học.

Đến với lớp tập huấn các học viên nắm vững các mầm bệnh và đường lây truyền, các yếu tố làm lây lan mầm bệnh, các biện pháp an toàn sinh học nhằm làm giảm nguy cơ nhiễm bệnh cho gia cầm; Vị trị, hệ thống hạ tầng chuồng trại và thiết bị dụng cụ chăn nuôi, giống và quản lý giống, thức ăn, nước uống và quản lý thức ăn, nước uống, công tác thú y và vệ sinh thú y; Phần mềm phối hợp khẩu phần ăn cho gia cầm, công nghệ gieo tinh nhân tạo cho gà, một số công nghệ và giải pháp thay thế kháng sinh trong chăn nuôi giúp cho 30 cán bộ kỹ thuật nắm vững các tiến kỹ thuật chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi gia cầm giúp nâng cao hiệu quả cho nông dân, trong chăn nuôi.

Nguyễn Thị Út Em – Trung tâm Khuyến nông An Giang