CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Chăn nuôi - Thú y

An Giang công bố bệnh dịch tả heo châu Phi lần thứ 3

08:00 26/07/2019

Ngày 25/7/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trần Anh Thư đã ký Quyết định số 1823 Công bố bệnh dịch tả heo châu Phi (African Swine Ffever) trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó đối tượng mắc bệnh là Heo. Thời gian xảy ra dịch tính từ ngày xảy ra điểm dịch đầu tiên  ngày 21/5/2019. Vùng có dịch gồm: Huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn, Châu Phú, Chợ Mới, An Phú, Phú Tân, thị xã Tân Châu và thành phố Long Xuyên. Vùng bị dịch uy hiếp gồm: Huyện Châu Thành và thành phố Châu Đốc.

Theo Quyết định này, Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và theo các quy định hương dẫn hiện hành.

UBND các huyện, thị xã, thành phố, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo Luật Thú y hiện hành; nhanh chóng dập tắt ổ dịch, điểm dịch tả heo châu Phi trên địa bàn theo đúng quy định (nếu có).

Nguyên tắc, trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có heo buộc phải tiêu hủy theo quy định tại Công văn số 617/UBND-KTN ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh.

Như vậy, so với lần công bố trước đó, An Giang đã có thêm một huyện bị dịch tả heo Châu phi là Phú Tân. Ngày 13/7/2019, UBND huyện Phú Tân đã công bố dịch tả heo Châu phi đối với vùng có dịch gồm: các xã Long Hòa, Tân Hòa, Bình Thạnh Đông. Tính đến ngày 21/7, Phú Tân đã tiêu hủy 918 con heo, với trọng lượng 53.350 kg.

Xuân Hiếu