CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Chăn nuôi - Thú y

An Giang tiếp tục công bố dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi

09:00 10/07/2019

Ngày 9/7/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã ký Quyết định số 1674 về việc công bố dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi (DTHCP) trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, đối tượng mắc bệnh là heo. Thời gian xảy ra dịch tính từ ngày xảy ra điểm dịch đầu tiên trên địa bàn tỉnh vào ngày 21/5/2019. Vùng có dịch gồm: Các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn, Châu Phú, Chợ Mới, An Phú, thị xã Tân Châu và thành phố Long Xuyên. Vùng bị dịch uy hiếp gồm: Các huyện Châu Thành, Phú Tân và thành phố Châu Đốc.

Theo Quyết định này, Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND các huyện, TX, TP hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng, chống dịch DTHCP đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và theo các quy định hương dẫn hiện hành.

UBND các huyện, TX, TP chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo Luật Thú y hiện hành; nhanh chóng dập tắt ổ dịch, điểm dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn theo đúng quy định (nếu có).

Nguyên tắc, trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có heo buộc phải tiêu hủy theo quy định tại Công văn số 617/UBND-KTN ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh.

Theo UBND tỉnh An Giang, tính đến ngày 29/6/2019, trên địa bàn tỉnh đã có 84 điểm dịch tại 40 xã, phường, thị trấn thuộc 08 huyện, thị xã, thành phố. Tổng số heo đã tiêu hủy 1.975 con.

Trước đó, vào ngày 10/6/2019, UBND tỉnh đã Quyết định công bố dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh An Giang.

Xuân Hiếu