CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông thôn mới

An Giang công nhận thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020

02:48 14/03/2021

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình vừa ký các Quyết định từ số 395 - 399 về việc Công nhận xã An Bình, Vọng Đông, Vĩnh Phú (Thoại Sơn) và xã Long Điền A, Bình Phước Xuân (Chợ Mới) đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2020. Theo đó, Ủy ban nhân dân các xã An Bình, Vọng Đông, Vĩnh Phú, Long Điền A và Bình Phước Xuân tiếp tục duy trì và nâng chất những tiêu chí đã đạt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn và Chợ Mới chỉ đạo, hỗ trợ, kiểm tra để các xã giữ vững danh hiệu “Xã nông thôn mới nâng cao”.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định công nhận 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm: xã Mỹ Hiệp (Chợ Mới); xã Phú Bình (Phú Tân), xã Thoại Giang, Vĩnh Trạch, Định Thành, Định Mỹ và Bình Thành (Thoại Sơn); xã Mỹ Hòa Hưng (Long Xuyên); xã Long An (Tân Châu); xã Vĩnh Tế (Châu Đốc); xã Bình Hòa (Châu Thành). Như vậy, tính đến nay toàn tỉnh có 16 xã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Theo Sở Nông nghiệp & PTNT, tính đến thời điểm hiện tại, kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh có 17 xã đạt 19/19 tiêu chí, 35/35 chỉ tiêu, trong đó: 16 xã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận; 01 xã đang hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh.

Xuân Hiếu