CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang

11:00 14/03/2021

Quyết định số: 02/2021/QĐ-UBND, ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh An Giang Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Bấm vào Link để xem Văn bản chi tiết

Quyết định số: 02/2021/QĐ-UBND, ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh An Giang Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang