CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Ban Giám Đốc

Ban Giám đốc

11:10 01/08/2023

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang

Trụ sở: Số 07 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: (0296) 3852 164 ; Fax: (0296) 3856 705

E-Mail: sonnptnt@angiang.gov.vn

 

* Ban Giám Đốc:

 NGUYỄN SĨ LÂM - Giám đốc

Cơ quan: (0296) 3854 571

Di động: 0913.979.245

E-mail: nslam@angiang.gov.vn,  silambvtv@gmail.com

 

TRƯƠNG KIẾN THỌ - Phó Giám đốc

DĐ:0913.886.380

E-mail: tktho@angiang.gov.vn

 

NGUYỄN ĐỨC DUY - Phó Giám đốc

DĐ:0919.133.309

E-mail: nguyenduy1999@gmail.com