CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nông nghiệp An Giang

1

Ông Nguyễn Sĩ Lâm (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.979.245

Email: nslam@angiang.gov.vn

2

Ông Lê Hoàng Tâm (Phó Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0919.199.392

Email: lhtam@angiang.gov.vn

Ban Giám Đốc

Ban Giám đốc

11:10 01/08/2023

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang

Trụ sở: Số 07 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: (0296) 3852 164 ; Fax: (0296) 3856 705

E-Mail: sonnptnt@angiang.gov.vn

 

* Ban Giám Đốc:

 

NGUYỄN SĨ LÂM - Giám đốc

Cơ quan: (0296) 3854 571

Di động: 0913.979.245

E-mail: nslam@angiang.gov.vn,  silambvtv@gmail.com

 

NGUYỄN ĐỨC DUY - Phó Giám đốc

DĐ:0919.133.309

E-mail: nguyenduy1999@gmail.com

 

TÔN THẤT THỊNH - Phó Giám đốc

Di động: 0918.277.335

E-mail: ttthinh@angiang.gov.vn ; ttthinh25@gmail.com

 

TRẦN THANH HIỆP - Phó Giám đốc

Di động: 0919.116.522

E-mail: tthiep02@angiang.gov.vn

 

H THANH BÌNH - Phó Giám đốc

Di động: 0919.193.997

E-mail: