CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Ban Giám Đốc

Ban Giám đốc

11:10 26/11/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang

Trụ sở: Số 07 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: (0296) 3852 164 ; Fax: (0296) 3856 705

E-Mail: sonnptnt@angiang.gov.vn

 

* Ban Giám Đốc:

 NGUYỄN SĨ LÂM - Giám đốc

Cơ quan: (0296) 3854 571

Di động: 0913.979.245

E-mail: nslam@angiang.gov.vn,  silambvtv@gmail.com

 

VÕ THỊ THANH VÂN - Phó Giám đốc

Cơ quan: (0296) 3853 257

Nhà riêng: (0296) 3857881

Di động: 0918.370.757

E-mail: vttvan01@angiang.gov.vn ;

 

TRƯƠNG KIẾN THỌ - Phó Giám đốc

DĐ:0913.886.380

E-mail: tktho@angiang.gov.vn

 

NGUYỄN ĐỨC DUY - Phó Giám đốc

DĐ:0919.133.309

E-mail: nguyenduy1999@gmail.com