CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Văn bản pháp quy
Thông báo
Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
274/QĐ-UBND Hủy kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017 UBND tỉnh An Giang 14/02/2019
164a/QD-SNN&PTNT Công khai dự toán ngân sách năm 2018 Sở Nông nghiệp & PTNT AG 21/05/2018
Số: 101 /PCTT Triển khai ứng phó với bão số 16 (Cơn bão Tembin) Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang 24/12/2017
07/CĐ-BNN-TT Công Điện 07 Bộ NN & PTNT, tăng cường chỉ đạo SX lúa Hè Thu 2012 Bộ Nông nghiệp & PTNT 17/04/2012
Số: 179 /TB-BCĐ Thông Báo 179 BCĐ, tăng cường Ktra Xử lý vi phạm, ngăn chặn nhân nuôi Ốc bươu vàng Sở Nông nghiệp & PTNT AG 18/11/2013
Trồng trọt
Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
07/CĐ-BNN-TT Công Điện 07 Bộ NN & PTNT, tăng cường chỉ đạo SX lúa Hè Thu 2012 Bộ Nông nghiệp & PTNT 17/04/2012
Số: 179 /TB-BCĐ Thông Báo 179 BCĐ, tăng cường Ktra Xử lý vi phạm, ngăn chặn nhân nuôi Ốc bươu vàng Sở Nông nghiệp & PTNT AG 18/11/2013
Chăn nuôi
Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
953/UBND-KTN Thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 26/09/2019
5542/TB-BNN-VP Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị “Triển khai các giải pháp tổng hợp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi” Bộ Nông nghiệp và PTNT 11/07/2019
15/QĐ-BCĐ Thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh An Giang Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả heo châu Phi tỉnh An Giang 03/08/2019
16/KH-BCĐ Kế hoạch tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh An Giang Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả heo châu Phi tỉnh An Giang 01/08/2019
2125/QĐ-UBND Giải thể Chốt kiểm dịch động vật tạm thời thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển heo và sản phẩm từ heo ra vào địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 30/08/2019
Số: 5329/BNN-CN Tăng cường một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25/07/2019
Số: 1671 /QĐ-UBND Về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo, Tiểu Ban thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 09/07/2019
Số: 1674 /QĐ-UBND Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 09/07/2019
Số: 12/QĐ-BCĐ Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo, Tiểu ban, Tổ giúp việc thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 03/07/2019
Số: 617/UBND-KTN Hỗ trợ hộ chăn nuôi heo có heo bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả heo Châu Phi và hỗ trợ nuôi giữ heo giống cụ kỵ, ông bà UBND tỉnh An Giang 08/07/2019
Số: 1354/QĐ-UBND QĐ số: 1354/QĐ của UBND tỉnh An Giang về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tiểu Ban và Tổ Giúp việc thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi UBND tỉnh An Giang
Số: 3708/HD-BNN-TY Hướng dẫn hiện một số biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ heo, tiêu thụ sản phẩm từ heo khi có bệnh dịch tả heo châu Phi Bộ Nông nghiệp và PTNT 28/05/2019
Số: 1058 /SNN&PTNT-CCCN&TY Công văn số 1058 - Sở NN hướng dẫn một số biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ heo, tiêu thụ sản phẩm từ heo khi có bệnh Dịch tả heo Châu Phi Sở Nông nghiệp & PTNT An Giang 18/06/2019
1867/QĐ-UBND Quyết định số: 1867/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản UBND tỉnh An Giang 08/08/2018
07/CĐ-BNN-TT Công Điện 07 Bộ NN & PTNT, tăng cường chỉ đạo SX lúa Hè Thu 2012 Bộ Nông nghiệp & PTNT 17/04/2012
Số: 179 /TB-BCĐ Thông Báo 179 BCĐ, tăng cường Ktra Xử lý vi phạm, ngăn chặn nhân nuôi Ốc bươu vàng Sở Nông nghiệp & PTNT AG 18/11/2013
Thủy sản
Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
Luật số: 18 /2017/QH14 Luật Thủy sản Quốc hội 04/12/2017
1867/QĐ-UBND Quyết định số: 1867/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản UBND tỉnh An Giang 08/08/2018
07/CĐ-BNN-TT Công Điện 07 Bộ NN & PTNT, tăng cường chỉ đạo SX lúa Hè Thu 2012 Bộ Nông nghiệp & PTNT 17/04/2012
Số: 179 /TB-BCĐ Thông Báo 179 BCĐ, tăng cường Ktra Xử lý vi phạm, ngăn chặn nhân nuôi Ốc bươu vàng Sở Nông nghiệp & PTNT AG 18/11/2013
Lâm nghiệp
Nước sạch VSMTNT
Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
07/CĐ-BNN-TT Công Điện 07 Bộ NN & PTNT, tăng cường chỉ đạo SX lúa Hè Thu 2012 Bộ Nông nghiệp & PTNT 17/04/2012
Số: 179 /TB-BCĐ Thông Báo 179 BCĐ, tăng cường Ktra Xử lý vi phạm, ngăn chặn nhân nuôi Ốc bươu vàng Sở Nông nghiệp & PTNT AG 18/11/2013
CC Quản lý CL NLTS
Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 10/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 10/10/2019
Số: 63/TB-QLCL Thông báo Danh mục chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận công bố của Sở Nông nghiệp và PTTN An Giang Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 03/07/2018
Số: 63/TB-QLCL Phụ lục Danh mục chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận công bố của Sở Nông nghiệp và PTTN An Giang Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 03/07/2018
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 9/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 16/09/2019
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 8/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 10/08/2019
Danh sách Cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm - Cập nhật tháng 06/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 30/06/2019
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 7/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 26/07/2019
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 6/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 18/06/2019
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 5/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 10/05/2019
227/QĐ-SNN&PTNT Phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang 01/04/2019
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 4/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 11/04/2019
Danh sách Cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm - Cập nhật tháng 01/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 19/01/2019
Danh sách Cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm - Cập nhật tháng 11/2018 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 13/11/2018
Danh sách Cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm - Cập nhật tháng 07/2018 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 26/07/2018
63/TB-QLCL Thông báo về Danh mục chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn thực phẩm các sản phẩm nông lâm thủy sản Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 03/07/2018
1185/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm ATTP năm 2018 UBND tỉnh An Giang 28/05/2018
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 06/2018 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 06/05/2018
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP 2018 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 03/05/2018
Số: 55/ 2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chuẩn kỹ thuật: Chỉ tiêu và mức giới hạn ATTP cá khô và mắm cá UBND tỉnh An Giang 29/08/2017
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 09/2017 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 07/09/2017
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 06/2017 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 05/06/2017
07/CĐ-BNN-TT Công Điện 07 Bộ NN & PTNT, tăng cường chỉ đạo SX lúa Hè Thu 2012 Bộ Nông nghiệp & PTNT 17/04/2012
Thủy lợi
Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
07/CĐ-BNN-TT Công Điện 07 Bộ NN & PTNT, tăng cường chỉ đạo SX lúa Hè Thu 2012 Bộ Nông nghiệp & PTNT 17/04/2012
Số: 179 /TB-BCĐ Thông Báo 179 BCĐ, tăng cường Ktra Xử lý vi phạm, ngăn chặn nhân nuôi Ốc bươu vàng Sở Nông nghiệp & PTNT AG 18/11/2013
Văn bản Mới ban hành
Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
Số: 2961 /QĐ-UBND Quyết định 2961/QĐ-UBND về thủ tục hành chánh UBND tỉnh An Giang 23/11/2018
Số: 2377 /QĐ-UBND Quyết định 2377/QĐ-UBND về thủ tục hành chánh UBND tỉnh An Giang 23/09/2018
1867/QĐ-UBND Quyết định số: 1867/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản UBND tỉnh An Giang 08/08/2018
Văn bản Khác