CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin dịch tả heo châu Phi

An Giang sẽ công bố hết dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi

08:00 06/01/2020

Ngày 03/01/2020, Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang có văn bản đề nghị Cục Thú y thẩm định điều kiện công bố hết dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang, từ ngày 21/5 đến  28/11/2019, bệnh Dịch tả heo Châu Phi đã xảy tại 1.255 hộ chăn nuôi heo tại 131 xã, phường, thị trấn thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố tỉnh An Giang. Tổng đàn heo tiêu hủy 28.468 con với trọng lượng 1.793.526 kg. Ngay sau khi dịch bệnh xảy ra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang đã chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, thị xã, thành phố với UBND xã, phường, thị trấn khẩn trương triển khai các biện pháp chống dịch theo quy định; thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng tiêu độc bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y tại các ổ dịch, vùng bị dịch uy hiếp, bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y. Kết quả đã tiêu độc được 3.770,7.m2; thực hiện tuyên truyền, phổ biến các biện pháp khẩn cấp chống dịch, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, tiêu hủy bắc buộc đối với con vật mắc bệnh, ...

Đến nay, dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi đã được khống chế; con bệnh chết cuối cùng vào ngày 28/11/2019 và đã qua 30 ngày.

Nguồn: CV Số: 06 /CNTY-QLDB

Xuân Hiếu