CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin dịch tả heo châu Phi

An Giang: Xử lý dứt điểm tình trạng vứt xác heo ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan dịch bệnh

09:00 10/10/2019

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi, thời gian gần đây, các cơ quan truyền thông phản ánh và đưa tin về tình trạng tiếp diễn việc vứt xác heo chết, heo bệnh, heo nghi mắc bệnh Dịch tả heo Châu Phi (DTLCP) ra môi trường tại một số địa phương làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường (sông ngòi, kênh rạch, bãi rác,...), gây bức xúc cho dư luận, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật thú y và các quy định khác của pháp luật hiện hành; chưa tuân thủ nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chổng bệnh Dịch tả heo Châu Phi (Ban Chỉ đạo quốc gia) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi, thời gian gần đây, các cơ quan truyền thông phản ánh và đưa tin về tình trạng tiếp diễn việc vứt xác heo chết, heo bệnh, heo nghi mắc bệnh Dịch tả heo Châu Phi (DTLCP) ra môi trường tại một số địa phương làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường (sông ngòi, kênh rạch, bãi rác,...), gây bức xúc cho dư luận, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật thú y và các quy định khác của pháp luật hiện hành; chưa tuân thủ nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chổng bệnh Dịch tả heo Châu Phi (Ban Chỉ đạo quốc gia) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện Công văn số 08/BCĐDTLCP ngày 27/8/2019  của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng vứt xác heo ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan dịch bệnh. Theo đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã và thành phố, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nội dung liên quan tại Mục 1 của Công văn số 08/BCĐDTLCP, cụ thể:

Để chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh và chấm dứt ngay tình trạng vứt xác heo chết ra môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện, cấp xã huy động các lực lượng của địa phương (bao gồm lực lượng ngành nông nghiệp, môi trường, công an, dân quân, các tổ chức đoàn thể,...) tổ chức phát hiện, kịp thời thu gom, tiêu hủy xác heo chết vứt ra ngoài môi trường (sông, ngòi, kênh, rạch, vườn, bãi rác,...) trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện xác lợn chết theo quy định; chấm dứt ngay tình trạng vứt xác heo chết ra môi trường như nêu trên.

Giao và chỉ đạo các lực lượng công an của địa phương chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở, người dân theo dõi, điều tra, bắt và xử lý nghiêm các trường hợp vứt xác heo chết, heo bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan dịch bệnh.

Đồng thời tổ chức phòng, chống và khống chế bệnh DTHCP trên địa bàn theo đúng quy định của Luật thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…/.

Nguồn: CV Số: 5035/VPUBND-KTN ngày 9/10/2019 và CV số 08/BCĐDTLCP

Xuân Hiếu