CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông thôn mới

An Giang đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2020

08:10 13/03/2020

HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP ĐỢT 1

 

Ngày 11/3/2020 tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang đã diễn ra cuộc họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020 (đợt 1). Hội đồng đánh giá, phân hạng có 9 thành viên cùng với Tổ Giúp việc tham gia đánh giá và phân hạng cho 9 sản phẩm thuộc 6 lĩnh vực (theo quyết định 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

Trước khi tiến hành đánh giá, đại diện Tổ Giúp việc, ông Nguyễn Văn Toàn – Chi cục phó Chi cục Phát triển nông thôn An Giang thông qua nội dung và chương trình làm việc, ý kiến thảo luận về cách đánh giá và cách thức cho điểm dựa trên cơ sở thành phần hồ sơ, mẫu sản phẩm, phần giải trình thêm của chủ thể sản xuất đối với sản phẩm được đánh giá.

Các sản phẩm tham gia đánh giá đợt 1 lần này đã được Hội đồng đánh giá cấp huyện đánh giá, phân hạng từ 3 sao trở lên, cụ thể như sau:

- Sản phẩm thành phố Long Xuyên: Trà xạ đen (Công ty TNHH MTV TMDV Thảo An Khang)

- Sản phẩm huyện Tri Tôn: Đường thốt nốt sệt Palmania (Công ty Cổ phần Palmania)

- Sản phẩm huyện Thoại Sơn: Tranh lá thốt nốt (Cơ sở Tranh lá thốt nốt)

- Sản phẩm thị xã Tân Châu: Tung lò mò (Cơ sở Sản xuất kinh doanh ANAS)

- Sản phẩm thành phố Châu Đốc: Khô cá tra phồng (Công ty TNHH Trương Hải)

- Sản phẩm huyện Châu Phú:  Vỏ bưởi sấy, xoài sấy dẻo (Cơ sở Như Bình)

- Sản phẩm huyện Châu Thành: Dinh Sơn Trung (UBND xã Vĩnh An), gạo Ngọc Nhân (Công ty TNHH Tín Thành ATC), nước mắm Tân Lợi Hương (Cơ sở Tân Lợi Hương).

Qua quá trình thẩm định các sản phẩm từ: các thủ tục, chứng chỉ bắt buộc, hình ảnh, cảm quan...Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp tỉnh đưa ra  bảng chấm điểm cho các sản phẩm như sau: Tranh lá thốt nốt và đường thốt nốt sệt Palmania đạt 4 sao; khô cá tra phồng, tung lò mò và trà Xạ Đen đạt 3 sao; nước mắm Tân Lợi Hương đạt 2 sao. Các sản phẩm còn lại được Hội đồng yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ để được đánh giá, phân hạng đợt sau. Các sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên và đủ điều kiện sẽ được đề xuất trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận.

Sau một buổi làm việc, thay mặt Hội đồng ông Trương Kiến Thọ, phó Chủ tịch Hội đồng – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang đánh giá cao tinh thần làm việc của các thành viên Hội đồng và Tổ Giúp việc, đồng thời khuyến khích các sản phẩm chưa được đánh giá lần này tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cho đợt đánh giá tiếp theo.

Lê Hoàng Huỳnh