CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng, chống thiên tai

10:00 15/12/2018

Trước diễn biến thiên tai ngày càng bất thường và phức tạp trong thời gian gần đây, nhằm tăng cường nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng, chống thiên tai cho chính quyền cơ sơ và người dân. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã xây dựng, tổng hợp một số phim phóng sự, phim ngắn, tài tiệu tuyên truyền và đã đăng tải trên Website của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang gửi Phụ lục địa chỉ khai thác và Danh mục tài liệu. (File đính kèm).Đề nghị quý cơ quan nghiên cứu, sử dụng để phổ biến rộng rãi đến người dân.

 

Tài liệu liên quan (Bấm vào để tải về)

- Phụ lục: Tổng hợp phim, phóng sự, video, tài liệu về phòng chống thiên tai

- Công văn ố: 180/PCTT-VPTT, ngày 13/12/2018 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang về việc tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang