CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin dịch tả heo châu Phi

An Giang: Công bố hết dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi

08:00 27/02/2020

Ngày 16/01/2020, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 109/QĐ-UBND về việc công bố hết dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh An Giang.

Xem văn bản chi tiết:

Quyết định số 109/QĐ-UBND về việc công bố hết dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh An Giang.