CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông thôn mới

An Giang hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

08:00 25/05/2020

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang, Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản gửi Sở, Ngành, UBND huyện, thị, thành, đơn vị quản lý hệ thống cấp nước và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (29/4 – 30/6) và kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (28/8).

Năm 1998, Thủ tướng Chính phủ thực hiện phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường từ ngày 29/4 đến ngày 6/5. Tùy tình hình thực tế hàng năm, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương hưởng ứng theo chủ đề, thời gian phát động. Mục đích hoạt động, góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.

Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn tại các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. Hưởng ứng tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn chủ đề “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh” với mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh. Trong đó, việc đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn tại các vùng chịu ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn là rất quan trọng và phải được ưu tiên hàng đầu.

Hoạt động hưởng ứng chính tuyên truyền, phổ biến rộng rãi phương tiện thông tin, treo banrol, phát tờ rơi với nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Tổ chức chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các trang Web, các trường học tại địa phương nhằm  nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch. Tuyên truyền về các nội dung hưởng ứng vào các bài giảng của giáo viên trong tiết học theo hình thức trực tuyến.

Trên tinh thần hưởng ứng, các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Tiêu biểu các đơn vị quản lý vận hành hệ thống cấp nước sinh hoạt tổ chức treo Banrol, vệ sinh các bể xử lý, tăng cường theo dõi, kiểm tra, duy tu bảo dưỡng công trình, kịp thời phát hiện và sửa chữa sự cố hạn chế gián đoạn dịch vụ cấp nước. Nhân viên vận hành kiểm soát sử dụng hóa chất theo quy định, điều chỉnh lưu lượng Poly Aluminium Chloride, Chlorine thích hợp và test Chlorine dư định kỳ, đảm bảo cấp nước an toàn, công trình hoạt động bền vững và hiệu quả.

Ths.Trần Thị Thanh Thúy  - Trung tâm Nước sạch và VSMT Nông thôn An Giang