CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông thôn mới

Chợ Mới tổ chức đánh giá, chấm điểm sản phẩm OCOP năm 2020

10:40 18/06/2020

Ngày 09/6/2020, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chợ Mới tổ chức Hội nghị đánh giá, chấm điểm các sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Các sản phẩm tham gia đánh giá lần này gồm: Bánh hạnh nhân của Công ty TNHH SXTM Tiến Anh, Nước ép xoài đóng lon của Hợp tác xã SXKDDV Nông nghiệp Chợ Mới, Khô cá lóc của Hộ sản xuất kinh doanh Kim Loan. Qua buổi đánh giá, các sản phẩm điều đạt được kết quả cao so với chỉ tiêu đề ra, cụ thể như sau: Bánh hạnh nhân đạt 4 sao, Nước ép xoài 3 sao và Khô cá lóc đạt 3 sao.

Kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện đợt này sẽ được hoàn thiện hồ sơ để chuyển lên Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp Tỉnh để đánh giá, phân hạng đợt 2, dự kiến vào tháng 7/2020.

Lê Hoàng Huỳnh