CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin dịch tả heo châu Phi

Thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh An Giang

09:00 11/10/2019

Công văn số: 953/UBND-KTN, ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh An Giang (Xem chi tiết)