CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin dịch tả heo châu Phi

An Giang: Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản nhằm bù đắp lượng thịt heo thiếu hụt do bệnh Dịch tả heo Châu Phi

08:00 05/01/2020

Theo báo cáo đến ngày 28/12/2019, tình hình dịch bệnh trong tỉnh An Giang đã qua 30 ngày, không phát sinh mới ổ dịch, cơ bản đảm bảo yêu cầu cho việc tái đàn chăn nuôi heo. Thành quả trên do sự quan tâm chỉ đạo tích cực của Ban Chỉ đạo các cấp và lãnh đạo địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của mầm bệnh: nguy hiểm đối với heo, khả năng tồn tại rất lâu trong môi trường, sản phẩm của chúng và chưa có vắc xin, chưa có thuốc điều trị nên việc tái đàn cần hết sức cẩn trọng và giải pháp quan trọng nhất hiện nay là áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi heo. Do vậy, tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống đáp ứng cho yêu cầu tái đàn heo và phát triển chăn nuôi gia súc khác, gia cầm, thủy sản nhằm phục vụ tăng trưởng, bù đắp lượng thịt bị thiếu do dịch bệnh nhất là dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và đầu năm 2020.

Ngày 31/12/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức triển khai tại địa phương các nội dung theo Công văn số 9523/BNN-TY ngày 19/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn việc nuôi tái đàn heo theo nội dung Công văn số 13/BCĐDTLCP ngày 19/12/2019 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi về việc tái đàn trong chăn nuôi lợn.

Nội dung Công văn số 9523, cụ thể: Để bảo đảm tái đàn lợn và phát triển chăn nuôi gia súc khác, gia cầm và thủy sản để phục vụ tăng trưởng chung của ngành, cũng như bù đắp lượng thịt heo bị thiếu do bệnh dịch tả heo Châu Phi, nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý và đầu năm 2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành và chính quyền các cấp triển khai việc nuôi tái đàn heo theo quy định hiện hành và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi tại Công văn số 13/BCĐDTLCP ngày 19/12/2019 nhằm sớm góp phần bình ổn giá thịt heo.

Chỉ đạo, hướng dẫn việc áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp tổng cách ly, vệ sinh, sát trùng bằng hóa chất, bằng vôi; nâng cấp cơ sở vật chất, dụng cụ chăn nuôi bảo đảm để áp dụng có hiệu quả các biện pháp an toàn sinh học. Chính quyền cơ sở và các cơ quan thú y địa phương tổ chức kiểm tra, xác nhận điều kiện nuôi tái đàn; tăng cường việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình chăn nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, các trang trại, gia trại có điều kiện đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học được tái đàn và phát triển đàn heo của địa phương. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, chăn nuôi các loại gia súc khác, gia cầm và nuôi trồng thủy sản, đảm bảo 3 nguyên tắc an toàn sinh học, cân bằng cung cầu và an sinh xã hội.

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời nguồn cung, giá thực phẩm trên địa bàn, nhất là mặt hàng thịt lợn, tránh cho người dân hiểu không đầy đủ, những người sản xuất, kinh doanh thiếu trách nhiệm có thể lợi dụng trục lợi đầu cơ tăng giá. Chỉ đạo Ban chỉ đạo 389 của địa phương, chính quyền các cấp và các cơ quan chuyên môn tập trung tổ chức ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là heo, sản phẩm heo ra, vào Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên, đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của địa phương và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Nguồn: CV Số: 2420/SNNPTNT-CCCNTY và Công văn số 9523/BNN-TY

Xuân Hiếu