CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin dịch tả heo châu Phi

An Giang: Quản lý tái đàn heo sau bệnh Dịch tả heo Châu Phi

08:00 21/12/2019

Ngày 19/12/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh có văn bản đề nghị phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quản lý chặt chẽ việc tái đàn heo tại địa phương, cụ thể: Thực hiện thống kê, rà soát nhu cầu tái đàn heo trong dân, tái đàn tại các trại chăn nuôi heo tại địa phương, số lượng heo dự kiến tái đàn, thời điểm tái đàn.

Đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tái đàn đúng quy định. Việc tái đàn heo phải đảm bảo thực hiện đúng theo chỉ đạo của ngành Nông nghiệp, cụ thể: Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, các trang trại, gia trại có điều kiện đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học được tái đàn và phát triển đàn heo của địa phương; khuyến khích áp dụng giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học kết hợp sử dụng các chế phẩm nâng cao sức đề kháng cho đàn lợn.

Ưu tiên những hộ chăn nuôi chưa xảy ra dịch bệnh thực hiện tái đàn để phát triển đàn heo của địa phương. Đối với những hộ chăn nuôi dịch bệnh đã qua 30 ngày, đã đảm bảo các điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học thực hiện tái đàn theo từng giai đoạn sau:

Thời gian 30 ngày kể từ khi tiêu hủy đàn heo hoặc sản phẩm heo bị nhiễm bệnh và đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, cơ sở từng bước nuôi tái đàn với số lượng khoảng 10% tổng số heo có thể nuôi tại cơ sở/hộ (tùy tình hình thực tế tại cơ sở có giấy cam kết nuôi thử nghiệm).

Sau khi nuôi tái đàn được 30 ngày, thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm, nếu tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với vi rút Dịch tả heo Châu Phi, khi đó mới nuôi tái đàn với số lượng có thể lên đến 100% tổng số heo có thể nuôi tại cơ sở/hộ gia đình.

Bên cạnh đó, khuyến cáo không thực hiện tái đàn tại những hộ chăn nuôi xen kẻ trong khu dân cư, nội ô, nội thị. Con giống sử dụng tái đàn: sử dụng con giống từ các cơ sở/trại chăn nuôi sản xuất con giống uy tín, đảm bảo sạch bệnh và có kết quả xét nghiệm âm tính (-) với bệnh dịch tả heo Châu Phi.

Kiểm soát vận chuyển heo giống thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 4249/HD-BNN-TY ngày 18/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về “Kiểm soát vận chuyển lợn để nuôi làm giống, nuôi thương phẩm trong và ngoài vùng có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi”.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh cũng yêu cầu các cơ sở/hộ chăn nuôi thực hiện tái đàn phải đăng ký với chính quyền tại địa phương và thực hiện cam kết chấp hành sự theo dõi, hướng dẫn, giám sát của cán bộ chuyên môn thú y. Đối với những cơ sở/hộ chăn nuôi tự ý tái đàn, nếu xảy ra dịch bệnh sẽ không được hỗ trợ tiêu hủy theo quy định./.

Nguồn: Cv Số: 2318/SNNPTNT-CCCNTY

Xuân Hiếu