CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019

08:30 19/04/2019

nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm; tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; giảm thiểu ô nhiễm sinh học, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh, phụ gia thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nông thủy sản; phát triển, nhân rộng và kiểm soát tốt chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, xác nhận sản phẩm an toàn đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và mở rộng xuất khẩu.

Quyết định số: 227/QĐ-SNN&PTNT, ngày 01/4/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019

 

Phụ lục: Phân công thực hiện kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số 227/QĐ-SNN&PTNT ngày 01/4/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT)