CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thủy sản

An Giang sẽ xây dựng thí điểm “Làng bè sắc màu ngã 3 sông Châu Đốc”

08:31 08/10/2019

Văn Phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình về xây dựng Dự án làng bè ngã ba sông Châu Đốc. Theo đó, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình giao Trung tâm Xúc tiến, Thương mại và Đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện An Phú lập dự án xây dựng thí điểm “làng bè sắc màu ngã 3 sông Châu Đốc” để tạo sản phẩm đặc thù phục vụ khách du lịch, quy mô từ 100 đến 150 bè.

Thời gian hoàn thành dự án thí điểm “làng bè sắc màu ngã 3 sông Châu Đốc” trình UBND tỉnh phê duyệt trong quý 4 năm 2019. Về lâu dài, giao Trung tâm Xúc tiến, Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang làm việc, trao đổi với các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp có chính sách chia sẻ, hỗ trợ từ doanh nghiệp đối với các chủ bè trong khai thác du lịch làng bè. Đồng thời giao UBND huyện An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang quy hoạch, sắp xếp lại làng bè thuộc xã Đa Phước, chọn lọc và tư vấn cho các nhà bè lựa chọn các loại cá nuôi phù hợp với điều kiện dòng chảy tại ngã 3 sông Châu Đốc, thời gian thực hiện từ nay đến hết năm 2019.

Nguồn: Thông báo số: 388/TB-VPUBND ngày 04/10/2019

Xuân Hiếu