CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Các đơn vị trực thuộc

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản An Giang

11:26 26/11/2016

Trụ sở : Số 04 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Điện thoại : (0296) 3957.470 Fax: (0296) 3957.470 E-mail: ccqlclnlsts@angiang.gov.vn

 

PHẠM THÀNH QUANG - Phó Chi cục trưởng

 

Cơ quan: (0296) 3957471

Di động: 0983.229.394

E-mail: ptquang@angiang.gov.vn

 

* Các phòng Chuyên môn:

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

Số điện thoại liên hệ: (0296) 3957470

 

TRẦN NGUYỄN THỦY TIÊN - Trưởng phòng

Số điện thoại liên hệ: (0296) 3953740

Di động: 0917. 657.056

Email: tnttien01@angiang.gov.vn

 

2. Phòng Quản lý chất lượng

Số điện thoại phòng: (0296) 3957471

 

NGUYỄN TÂM EM - Trưởng phòng

Di động: 0918.481.099

Email: ntem@angiang.gov.vn

 

NGUYỄN KIM THOA - Phó Trưởng phòng

Di động: 0939.902.992

Email: nkthoa@angiang.gov.vn

 

3. Phòng Chế biến, thương mại nông sản

VÕ THỊ TUYẾT VÂN - Phó trưởng phòng

Di động: 0916.330.139

Email: vttvan@angiang.gov.vn

 

4. Phòng Thanh tra, pháp chế

Số điện thoại liên hệ: (0296) 3957441

 

TRẦN HẢI LONG - Chuyên viên

Di động: 0919.131.091

Email: thlong@angiang.gov.vn