CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông thôn mới

An Giang: Ban hành Bộ tiêu chí “Ấp nông thôn mới” giai đoạn 2018 - 2020

09:45 25/05/2019

Ngày 23/5/2019, UBND tỉnh An Giang có Quyết định số: 2137/QĐ-UBND Ban hành Bộ tiêu chí “Ấp nông thôn mới” trên địa bàn các xã khó khăn, xã biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020.

Bộ tiêu chí là căn cứ để đánh giá thực trạng và mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu; là cơ sở để xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch thực hiện và chỉ đạo xây dựng ấp Nông thôn mới trên địa bàn; kiểm tra, đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiêu chí và đạt chuẩn “Ấp nông thôn mới”; là cơ sở để xét khen thưởng trong phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới.

Quyết định nêu rõ nội dung tiêu chí, gồm: Có quy ước, hương ước ấp được đại đa số người dân đồng tình và cam kết thực hiện mức độ đạt bằng hoặc trên 95%; Tỷ lệ Km đường trục ấp được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải bằng hoặc trên 50%; Tỷ lệ Km đường ngõ, xóm (đường dân sinh) được cứng hóa, sạch, không lầy lội vào mùa mưa đạt 100%; Tỷ lệ Km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện bằng hoặc trên 50%.

Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động bằng hoặc trên 80%; Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ; Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn bằng hoặc trên 98%.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 từ bằng hoặc trên 35 triệu đồng/người/năm) của năm 2019 và bằng hoặc trên 40 triệu của năm 2020; Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 bằng hoặc dưới7%; Tỷ lệ người có việc làm trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động bằng hoặc trên 90%; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế bằng hoặc trên 85%...

Căn cứ vào các hướng dẫn của các Bộ, ban, ngành Trung ương; các sở, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn, tiêu chuẩn chuyên ngành hoặc quy định khác đối với các tiêu chí, chỉ tiêu quy định tại Quyết định này gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp và ban hành sổ tay, tài liệu hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí “Ấp nông thôn mới” trên địa bàn các xã khó khăn, xã biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020.

Xuân Hiếu