CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Về việc sơ chế, đóng gói hàng hóa tại nguồn trước khi đưa về 3 chợ đầu mối tại TP Hồ Chí Minh

08:53 02/11/2018

Thực hiện chương trình Hợp tác Thương mại giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành giai đoạn 2016 – 2020, Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung triển khai công tác kiểm tra chất lượng, sơ chế hàng hóa nông sản có nguồn gốc từ các tỉnh, thành đang phân phối tại ba chợ đầu mối, góp phần kéo giảm lượng rác thải đưa vào thành phố, đồng thời đảm bảo việc tiến tới truy xuất nguồn gốc hàng hóa sản phẩm, làm cơ sở quan trọng để xây dựng ba chợ đầu mối trở thành trung tâm bán buôn, xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm.

 

Dự kiến đến thời điểm 31/12/2018 cơ bản hoàn thành việc hàng hóa đưa vào chợ đã được sơ chế, đóng gói; nghiêm cấm việc kinh doanh hàng hóa chưa được sơ chế, đóng gói, không rõ nguồn gốc xuất xứ theo công văn số 6611/SCT-QLTM ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Sở Công thương TP HCM.

 

Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đầu mối phối hợp thông tin đến doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh biết yêu cầu của Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh về việc sơ chế, đóng gói hàng hóa tại nguồn trước khi đưa về 3 chợ đầu mối tại TP HCM. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị Chi cục Thủy sản, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Giống thủy sản giúp triển khai tuyên truyền, thông tin đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, thương nhân cung ứng hàng hóa rau, củ, quả, nông thủy sản (thuộc phạm vi quản lý) nắm được chủ trương của thành phố Hồ Chí Minh để có sự chuẩn bị và phối hợp triển khai thực hiện việc sơ chế và đóng gói hàng hóa tại trang trại, nông trại, cơ sở nuôi, trồng; đảm bảo đến thời điểm 31/12/2018, hàng hóa trước khi đưa về 03 chợ đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh đều đã được sơ chế, đóng gói.

 

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị Chi cục Thủy sản, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Giống thủy sản quan tâm phối hợp thực hiện.

 

Nguồn: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản An Giang

 

 

Xem thông tin chi tiết:

Công văn số: 149/QLCL-CL, ngày 30/10/2018 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản An Giang về việc sơ chế, đóng gói hàng hóa tại nguồn trước khi đưa về 03 chợ đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh